AI-opleiding voor medewerkers ETZ

27 maart 2024
Two doctors discussing patient notes in an office pointing to a clipboard with tablet as they make a diagnosis or decide on treatment
AI
Nieuws

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en Waalwijk heeft hoge verwachtingen van de toekomstige inzet van kunstmatige intelligentie in de zorg. Om alle geïnteresseerde ETZ-medewerkers mee te kunnen nemen in de mogelijkheden van AI, hebben JADS (Jheronimus Academy of Data Science) en het ETZ samen een breed opleidingsprogramma samengesteld.

Het programma voor AI-opleiding, dat medio maart werd gelanceerd, bestaat uit meerdere trainingen op verschillende niveaus. Het meest toegankelijke niveau betreft een basiscursus voor alle medewerkers van het ETZ. Na de basiscursus volgt een tweedaagse introductiecursus voor (medisch) managers en andere geïnteresseerden. Het complete opleidingsprogramma omvat vier niveaus.

Basis AI-opleiding

De basiscursus AI is een online cursus die is ontwikkeld door ETZ-intensivist en AI-specialist Jessica Workum. Via deze laagdrempelige cursus en de samenwerking met JADS voor een uitgebreid opleidingsaanbod wordt de kennis over toepassingsmogelijkheden in het ziekenhuis vergroot. Zo wil het ETZ de organisatie voorbereiden op het weloverwogen inzetten van AI.

Dr. Danielle Sent, Associate professor en Director Professional Education bij JADS, over de samenwerking: “AI verandert de wereld en de zorg razendsnel. Organisaties zoals het ETZ zien dat data en AI cruciaal zijn om de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg te waarborgen. JADS helpt het ETZ graag bij deze transformatie. Daarbij kijken we niet alleen naar het ontwikkelen van technologie, maar vooral ook naar wat er nodig is om die zinvol in te kunnen zetten.”

Grote veranderingen op de werkvloer

Het ETZ verwacht dat AI voor grote veranderingen op de werkvloer gaat zorgen. Daarom vindt de organisatie het belangrijk om te investeren in de kennis en vaardigheden van haar medewerkers. De effectiviteit van het AI-opleidingsprogramma zal worden gemeten middels een wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Open Universiteit. Zo kan het ETZ de activiteiten waar nodig verder optimaliseren.

Het ETZ onderkent ook het belang van datagedreven werken. Interactie met gebruikers van AI-modellen op basis van natuurlijke taal behoort nu al tot de mogelijkheden. Op een aantal afdelingen vinden al pilots plaats met de inzet van AI-toepassingen.

AI transformeert de zorg

Artificial intelligence (AI) heeft de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt en is de gezondheidszorg in hoog tempo ingrijpend en blijvend aan het veranderen. In november vorig jaar schetste John D. Halamka, president van het Mayo Clinic Platform, samen met Folkert Asselbergs, hoogleraar Precision Medicine, de toekomst van kunstmatige intelligentie (AI) in de zorgsector op het symposium in het Amsterdam UMC.

Het Mayo Clinic Platform van Halamka staat bekend als een cruciale speler op het snijvlak van medische innovatie en technologische vooruitgang en roept de zorgwereld wereldwijd op om gezamenlijk de mogelijkheden van AI te verkennen en te benutten. In zijn toespraak benadrukte Halamka dat we ons in een uniek tijdperk bevinden waarin de beschikbaarheid van medische data en geavanceerde tools ons in staat stelt om de zorgverlening ingrijpend te transformeren. Het is niet overdreven te stellen dat AI een vaste plek zal veroveren als copiloot binnen medische teams, iets waar Halamka zich sterk voor maakt.