CLIO als gesprekspartner voor informatiemanagement in lab

30 maart 2022
National-Cancer-Institute_-002
Gegevensuitwisseling
Blog

CLIO? De afkorting staat voor Chief Laboratory Information Officer. CLIO’s zijn in eerste instantie lab-specialist, klinisch chemicus of microbioloog. Daarnaast hebben ze binnen hun laboratorium vaak de rol van IT-specialist. Voor hen willen we een netwerk opzetten. In deze blog gaan we in 10 vragen en antwoorden op nut van en noodzaak voor de CLIO en het CLIO-netwerk.

Hoe is het idee voor een CLIO-netwerk ontstaan?

De gedachte aan een netwerk is ontstaan tijdens een ICT-cursus voor lab-specialisten die we hebben opgezet met de AICT-commissie van de NVKC (Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde). Daar werd duidelijk tegen welke uitdagingen lab-specialisten aanlopen op het gebied van informatiemanagement en informatie-uitwisseling. Vorig jaar juli was de kick-off met een groepje van 10 klinisch chemici. We kregen terug dat verbinding leggen met gelijkgestemden van grote meerwaarde kan zijn. En zagen dat CLIO’s tegen dezelfde uitdagingen aanliepen.

Wat zijn de uitdagingen van CLIO’s?

De positie van het laboratorium in de zorg verandert. Eerst hoorde een laboratorium bij een zorginstelling, of werkte het voor alle huisartsen in de regio. Laboratoria verzelfstandigen steeds vaker, gaan voor meerdere locaties van zorginstellingen of voor meerdere zorgverleners werken. Er spelen dan zowel organisatorische als ICT-kwesties. Want hoe krijg je de aanvragen van al die huisartsen en ziekenhuizen binnen en verwerk je ze eenduidig? En hoe verstuur je de uitslagen tijdig en correct naar de juiste personen? CLIO’s krijgen ook te maken met standaardisering en codering: gebruikt elke organisatie voor een bepaalde laboratoriumtest dezelfde naam? En zo niet, hoe codeer je dat dan?

Op welk niveau opereren CLIO’s?

Veel zorgorganisaties hebben een CIO en vanuit de artsen een CMIO, de Chief Medical Information Officer. Dat is een erkende titel in Nederland, compleet met opleiding. Het is belangrijk dat de diagnostiek daarop kan aanhaken. De CLIO moet naast het aanleveren van lab-resultaten een gesprekspartner zijn voor informatiemanagement in het laboratorium.

CLIO’s moeten ook op strategisch niveau bij belangrijke ICT-beslissingen betrokken zijn en op een vergelijkbaar niveau kunnen meepraten. ICT-vraagstukken in het laboratorium komen nu vaak op het bordje van applicatiebeheerders. Terwijl je voor de beste oplossing juist moet weten wat het betekent als je bepaalde medische gegevens uitwisselt.

Wat is het doel van het netwerk?

Verbinden op inhoud is het motto. De deelnemers aan het netwerk willen met elkaar doelen behalen. Dus samen kijken waar ze tegenaan lopen én problemen oplossen. Dus ook echt iets voor elkaar betekenen. We kijken daarbij verder dan de klinisch chemici die nu binnen het netwerk actief zijn. We willen ook de arts-microbioloog en andere specialismen bereiken. Een ander doel is gesprekspartner worden bij landelijke organisaties, zoals het ministerie, het RIVM of Nictiz. We zijn tevreden als CLIO een erkende rol is binnen de diagnostiek.

Waarom heeft MedicalPHIT een rol in het netwerk?

MedicalPHIT wil de zorg interoperabel maken. We hebben een intrinsieke motivatie zorgprocessen te verbeteren. Laboratoria hebben een belangrijke rol in die zorgprocessen en wij voegen daar onze ervaring met uitwisselingsvraagstukken aan toe. Met behulp van het 5-lagenmodel van Nictiz kunnen we veel kennis bijdragen.

Wat is de rol van MedicalPHIT in het netwerk?

Het is een netwerk vanuit de lab-specialisten, wij hebben het zaadje gepland en faciliteren de ontwikkeling. Het is voor ons van belang dicht op die markt te zitten. Wij willen weten waar lab-specialisten tegenaan lopen, zodat we met onze kennis processen kunnen verbeteren.

Wat organiseert het CLIO-netwerk?

We organiseren op dit moment een aantal meetings voor de mensen die zich al hebben aangemeld. Ook gaan we een thematische nieuwsbrief uitsturen en helpen bij het opzetten van een startdocument. Een soort whitepaper waarin we samen met de lab-specialisten beschrijven wat de functie van de CLIO en rol van het netwerk is. Er komt een forum onder de naam clionetwerk.nl. Alles is erop gericht dat mensen elkaar binnen het netwerk kunnen vinden.

Wat gaat het netwerk oppakken?

We starten met de functieomschrijving van de CLIO en werken daarna de thema’s uit, waarmee het netwerk zich gaat bezighouden. Dat zijn strategische thema’s, maar ook thema’s op het gebied van uitwisseling. We organiseren ieder kwartaal een bijeenkomst, al dan niet fysiek. Daar komen in de toekomst webinars bij, of op termijn een volledig eigen congres. Daarnaast sluiten we aan bij initiatieven bij het NVKC, dat ons een podium biedt om het CLIO-netwerk te promoten. Uiteraard zoeken we ook aansluiting bij andere lab-specialismen.

Wat is de link naar het congres ‘Diagnostiek van de toekomst’?

We hebben sprekers uitgenodigd rond het thema laboratoriumdiagnostiek. Die gaan in een tweetal parallelsessies specifiek in op de thema’s die voor CLIO’s actueel zijn. Ook is er een rondetafel-discussie met verschillende CxIO’ s die een rol spelen in de huidige diagnostiek en zorgprocessen. We hebben klinisch chemici uitgenodigd die elkaar daar kunnen ontmoeten. Het congres is een mooi moment om het CLIO-netwerk onder de aandacht te brengen.

Zorg dat je erbij bent op 18 mei aanstaande en schrijf je in voor het congres Diagnostiek van de toekomst.