De genetwerkte patiënt

10 maart 2016
iot-healthcare
Data
Blog

Bij eHealth kan je met de combinatie patiënt (cliënt) en netwerken minstens drie kanten op. 1. De patent gekoppeld aan een netwerk. 2. De patiënt als netwerk. En 3. de patiënt als een (onder-)deel van een netwerk.

De variatiebreedte van de genetwerkte patiënt is van een thuis (home) – en  local area (LAN)-netwerk tot slimme gezonde steden en het Internet Of Things. Het sluipt er veelal geleidelijk in: Voor je het weet maak je deel uit van een of ander eHealth-netwerk. Of wij dat uiteindelijk allemaal ook wel willen blijft natuurlijk de vraag.

Gekoppeld aan een netwerk

Het meest duidelijke voorbeeld in deze is het managen van de eigen gezondheid met wearables, apps en smart devices. De patiënt monitort en bewaakt de bloeddruk, bloedsuiker, hartslag zuurstofsaturatie of medicatie. Er ontstaat al snel een persoonlijk netwerkje van signaleren, visualiseren en bijsturen. De cliënt achter het dashboard van de eigen gezondheid leefstijl en welzijn.

Sensoren maken het mogelijk

De komst van slimme en nauwelijks ongemak veroorzakende sensoren maakt het realiseren van een persoonlijk gezondheidsnetwerkje relatief eenvoudig en gebruiksvriendelijk.

Bij diabetes heb je al sensoren zonder prikken in de huid of contactlens. De Scanadu Scout houdt je straks als een soort tricorder gewoon tegen het hoofd. Smartwatches monitoren de vitale parameters gedurende de dag en nacht. Ook geschikt voor het analyseren van slaappatronen.

Veel slimme sensoren zitten nu al in wearables en de smartomgeving. Straks ook gewoon in de kleding en allerlei gebruiksapparatuur plus natuurlijk de smartcar.

Bijsturen

Er valt nog onderscheid te maken in chronisch, acuut en quantified self management. Bij een ontregelde diabetes de bloedsuiker meteen bijsturen. Chronisch is bijvoorbeeld de bloeddruk over langere tijd monitoren. En bij de quantified self gaat het bijvoorbeeld om eigen leefstijlwaarden als gewicht, beweging, voeding en alcohol instellen.

Het persoonlijk health-netwerkje valt nog verder uit ter breiden met management van uit het persoonlijk gezondheidsdossier en koppeling aan het smart carehome.

Zelf als netwerk

Bij de hiervoor genoemde toepassingen gaat het vooral om aan de patiënt / cliënt gekoppelde toepassingen. Een stap verder gaat echter de mens zelf als centrum van het eigen eHealth-netwerk voor de eigen gezondheid. Zoals het smart home de duurzaamheid, energieverbruik, het thuisklimaat, de hospitality en veiligheid regelt gaat de patiënt 3.0 dat straks geheel met de eigen GLW doen. Dit zowel fysiologisch als psychisch en zeker niet alleen medisch.

Programmeerbaar

Als de mens zelf het GLW-netwerk is wordt dit programmeerbaar. Dat klinkt enger dan het is. Programmeerbaar moet je hier zien als optimaal aanpassen op de maat, smaak en noden van de gebruiker. Het eigen netwerk signaleert, bewaakt, optimaliseert coacht en past aan voor de best haalbare kwaliteit van leven, gezondheid en/of ziekte belasting.

Kinkt als de ver van mijn bed show doch is waarschijnlijk binnen vijf jaar al realiteit.

Portable

Op dit moment zijn de slimme gebouwen, steden en mobiliteit (smart transportation) al zo ver dat het werk en de bijbehorende communicatie werknemers op de voet volgen. Waar werknemers zich ook bevinden: De (portable) smart technology creëert de juiste vertrouwde werkomgeving en bijbehorende hospitality. Apps, tablets, notebooks en huddle rooms herkennen wie er aanwezig zijn, wat zij aan faciliteiten gebruiken en de daarbij behorende voorkeuren.

Ook de wereld van hotels, entertainment en shopping maakt hier in toenemende mate gebruik van.

GLW volgt de mens

Hetzelfde portable principe is eveneens toepasbaar voor de GLW. Neem jouw eigen gezonde leefomgeving, gezondheidsmanagement en behandeling mee waar je ook gaat of staat.

Voor patiënten en gehandicapten een ware uitkomst. Geen gedoe meer met het elders zoeken en regelen van faciliteiten, medicatie, monitoring en therapie. eHealth regelt dat gewoon ter plekke.

Idem bij het regelen van de gezonde leefwijze en het gevoel van welbevinden ter plaatse.

De patiënt als onderdeel van een netwerk

De eerste perikelen over de mens als onderdeel van een netwerk zijn al in gang gezet. Met Big Data en het internet Of Things (IOT) voorop. Health kits, wereldwijde research met EHealth en overheidsinterventies op postcode niveau staan op gespannen met de privacy. Ook het ongewenst verkopen van de verzamelde patiëntgegevens is een gevaar. Aan de andere kant gloort meer inzicht en efficiënte gezondheidswinst.

En straks komen er geautomatiseerde ziekenhuizen waarbij de patiënt pas echt  in een curatief netwerk zit.

Zegen of gesel?

Het IOT wordt zowel gezien als een zegen als gesel. Voorstanders roepen om het hardst dat de wereld hierdoor groener, gezonder en veiliger op. Maar valt een smart city die haar burgers bij alles op de voet volgt straks niet in de categorie Big Brother?

Wellicht een wat surrealistisch voorbeeld: verzekeraars die actief in de privacy sfeer van (potentiële) patiënten gaan interveniëren bij leefstijl en gedrag. Een koelkast en keuken die de ongezonde hap weigeren en de drankenkast automatisch op slot als dochterlief onder de 18 daar naar lonkt.

Of een maatjesrobot uit het buurtnetwerk die het leven van kwetsbare ouderen en psychische patiënten teveel naar de wensen van andere smart citizens in de buurt gaat reguleren.

Netwerksamenlevingen kunnen veel zorg uit de patiënten- en behandelaarshand nemen. Zij moeten echter wel de maatschappelijk verantwoorde persoonlijke vrijheid intact houden.

De redactie verneemt hieronder gaarne uw vizie over de genetwerkte patiënt.