De juiste zorg op de juiste plek

9 april 2018
ICThealth-patient-smartphone-tafel-scaled
Overheid
Blog

Onlangs werd voor de tweede kamer het stuk “De juiste zorg op de juiste plek” aangeboden en een begeleidende Kamerbrief ingediend. Een initiatief van VWS, de gelijknamige Taskforce en als basis een al eerder verschenen rapport van KPMG.

Op zich niet een geheel nieuw geluid. Het gaat om een verplaatsing, weer een transitie, van de duurdere zorg naar een goedkopere en meer effectieve combinatie van zorg & preventie bij de cliënt / patiënt zelf. Kortom de zorg  in de leefomgeving en leefstijl van de mensen zelf brengen. En e-health speelt daarbij een voorname rol.

Wat wil men bereiken?

Het uitgangspunt vormt het functioneren van mensen in hun eigen (leef & werk-)omgeving als basis van zorg en preventie. Daarbij aandacht voor gedrag, persoonlijke motivatie, eigen regie en het tijdig voorkomen van het ontstaan of verergeren van ziekten. Basaal is daarbij ook de toegankelijkheid van zorg en ondersteuning voor iedereen. De zorg dient passend, effectief, aan te sluiten bij de leefervaringen en in de juiste context aangeboden te zijn. Dat levert een betere kwaliteit van leven, langer gezond blijven en maatschappelijk betaalbare kosten op.

Transities

In het stuk duiken een aantal interessante (sub-)transities op. We gaan zoals gezegd van stijgende kosten naar een duurzame betaalbaarheid. We gaan van ziekte naar positieve gezondheid. Met de patiënt centraal valt veel te toen aan preventie, het in toom houden van welvaartszieken en het ondervangen van de beperkingen bij chronische ziekten en vergrijzing. De mensen met hun ambitie en visie vormen de sleutel en meedoen is niet meer vrijblijvend. Het functioneren van mensen wordt het vertrekpunt! En de zorg gaat vanuit de klassieke tweede en derde lijn naar samenhangende zorg in de eerste lijn of basis.

Data en AI

De digitaliseringen gaat van off-line naar overal. Iedereen kan met apps, PGO’s, zelfmanagement, diagnostiek en Big / Deep-data aan de slag. Robotisering, kunstmatige intelligente, insight driven healthcare, slimme zorghuizen met hospitality en het (zelf) organiseren van zorg & preventie aan de slag. Nieuwe partijen zoals Apple, Amazon En Google duiken hierin. Anders en slimmer organiseren. Zonder dit opschudden van de zorgstructuur worden wij de chronische en welvaartsziekten, de vergrijzing en toenemende GGZ-problematiek echt niet de baas.

Informatie op de juiste plek op jet juiste moment

Hierbij heeft e-health een rol bij uitstek. Te beginnen met de cliënt / patiënt in charge. De kerncriteria zelfmanagement en quantified self, shared decision making, coöperatie en netwerken spreken voor zich. De verleende zorg en preventie functioneren alleen optimaal als alle Big en Deep Data op de gewenste locatie, tijd en in de juiste presentatievorm aanwezig zijn. Dat behoeft een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), kwaliteit en privacy  en duidelijke (real-time) visualisatie. G(G)IS en health monitoring in optima forma.bij de onderlinge uitwisseling van de gegevens

De mens als vertrekpunt

Als je van ziekte en geld verslindende zorg af wilt dan is het effectief om de focus op gezondheid en gedrag te richten. En daar is de mens zelf als vertrekpunt hard bij nodig. De nieuwe gezondheidszorg dient daartoe te investeren het bespreekbaar maken van de leefstijl en het persoonlijk functioneren in een consult. Het bevorderen van gezondheidsvaardigheden en zelfmanagement. via de quantified self, apps, wearables, online blended coaching, multikanaals-klantbenadering en slimme leef- en werkomgevingen. Ook samen, al of niet e-ondersteund beslissen en keuzehulpen benutten. Niet direct naar het medische circuit en allerlei, nogal eens weinig vruchtbare,. onderzoeken opstarten. En met de mens centraal samenwerken als team en onderling afstemmen. Niet alleen de medische teams maar ok met de wijkteams, gemeente, GGD-en e.a, gezondheidspartners.

Het lezen waard

In het stuk “De juiste zorg op de juiste plek” wordt duidelijk en inspirerend beschreven waar wij naar toe (zullen) moeten, is voorzien van inspirerende voorbeelden en tips om de zaak in beweging te krijgen. Aanbevolen voor alle werkers in de gezondheidszorg en ondersteunende ICT.