Digitale Vaardigheden: nu of nooit - en dat voortdurend komende tijd

17 april 2019
Digitaal-vaardig-scaled
Blog

“Werken aan je digitale vaardigheden. Het is nu of nooit en dat voortdurend de komende tijd. Innovaties kunnen alleen groeien op vruchtbare grond en dat vereist onder andere goede digitale vaardigheden.” Duidelijke woorden die Gelle Klein Ikkink, Programmadirecteur Innovatie & Zorgvernieuwing bij VWS sprak tijdens de lancering van de vernieuwde website www.digivaardigindezorg.nl op 16 april.

De site werd niet alleen vernieuwd en uitgebreid met nieuwe leercontent, voorzien van informatie voor digicoaches en een nieuw docentendeel maar biedt nu ook ruimte aan een volledig nieuwe zorgsoort, de Verpleeghuis en zorg Thuis-sector. Op basis van casuïstiek van medewerkers uit de VT-sector werden nieuwe leermiddelen ontwikkeld en staat er nu ook een zelftest online, speciaal voor zorgprofessionals uit die sector.

Zorgprofessional digitaal vaardig

ECP, Platform voor de informatiesamenleving, kreeg de kennissite op 21 januari 2019 aangeboden door ’s Heeren Loo. ’s Die zorgaanbieder ontwikkelde de website als onderdeel van een groot meerjarenprogramma met als doel al haar zorgprofessionals digitaal vaardig te maken.

VWS was enthousiast over de site en zag samen met Daniel Tijink van ECP kansen voor doorontwikkeling naar andere sectoren. Aangezien ’s Heeren Loo zich met name op de VG-sector richt besloot ’s Heeren Loo die uitdaging te gunnen aan ECP.

Coalitie in beweging

Daniel Tijink, MT-lid Zorg en Strategie van ECP, richtte 4 jaar geleden al de coalitie ‘Digivaardig in de zorg’ op. Vol trots bezag hij gisteren de zaal met 180 geïnteresseerden die allemaal iets met het thema doen of willen doen.

De coalitie werkt vanuit 5 werkgroepen. De patiënt, de zorgverlener, de bestuurder, de ICT-er en het onderwijs. De werkgroepen kennen ‘duwers’ vanuit ECP en ‘trekkers’ vanuit de zorgsector. Die vertelden gisteren waar ze als werkgroep stonden en waar de uitdagingen liggen.

Digitalisering helpt empowerment

Daarin kwam naar voren dat het bij alle ontwikkelingen lastig blijkt om de patiënt op één te zetten terwijl digitalisering juist als middel voor empowerment kan worden ingezet. En dat de waan van alle dag en drukte maakt dat zorgprofessionals terugvallen in oude gewoontes in plaats van zich nieuwe processen eigen te maken. Er werd gepleit voor de inzet van een i-nurse of digicoach. Een collega die digitaal vaardig is en andere collega’s op de werkvloer helpt.

De ICT-er moet niet alleen over digitale vaardigheden beschikken maar de mens met techniek helpen verbinden. Het onderwijs pleit voor een intensieve samenwerking met zorg, het verplichten van lesonderdelen op dit gebied en het vaardig maken van de docenten. De bestuurdersgroep gaat voor dapper leiderschap vertonen en het niet langer onderschatten van sociale innovatie als belangrijkste factor voor succes.

Basis voor innovatie

Frank Bluiminck (VGN) en Charlotte Vromans (Actiz) verrichtten de officiële opening. Beiden gaven aan dat de vaardigheden op digitaal gebied de basis vormen voor innovatie, en een positieve bijdrage leveren aan kwaliteit van zorg, arbeidsmarkttekort en werkdruk. Frank Bluiminck voegde toe dat hij zich ook wil inspannen om familieleden van cliënten digivaardig te maken om hun familielid goed te vertegenwoordigen en ondersteunen.

Een prachtige middag waar ik vol trots bezag dat waar een paar kleine zaadjes vruchtbare grond vinden ze de mooiste bewegingen in gang zetten. De komende maanden biedt ICT&health ruimte in haar magazine om dit belangrijk onderwerp van alle kanten te onderzoeken. Daar ga ik me met enthousiasme op storten. Want het is nu of nooit en dat voortdurend de komende tijd.