e-Health draagt bij aan gezond ouder worden

23 december 2019
eHealth-Ouderen
Onderzoek
Nieuws

Onderzoek van het Amsterdam UMC en Radboud UMC in samenwerking met internationale wetenschappers naar gezond ouder worden wijst uit een online coach en eHealth omgeving ouderen kunnen helpen bij het werken aan een gezondere leefstijl. Het zou mogelijk het risico op hart- en vaatziekten en dementie kunnen verlagen.

Het e-Health platform dat voor het onderzoek ‘Healthy Ageing Through Internet Counselling in the Elderly’ (HATICE) gebruikt werd, is mede ontwikkeld door Philips VitalHealth.

In totaal deden ruim 2700 personen ouder dan 65 jaar die een mee aan het onderzoek. De deelnemers kwamen onder andere uit Nederland en hadden allemaal een verhoogde kans op hart- en vaatziekten of dementie. De behandelgroep, bestaande uit de helft van de deelnemers, kreeg via internet contact met een coach en toegang tot de e-Health-omgeving. De deelnemers stelden doelen voor een gezonder leefpatroon.

Aandachtspunten hierbij waren hoge bloeddruk, gebrek aan lichaamsbeweging, overgewicht, roken en een hoog cholesterol. Samen met de coach werd bijgehouden hoe hun gezondheid verbeterde. De andere helft van de deelnemers, de controlegroep, kreeg toegang tot online gezondheidsinformatie, maar zonder de hulp van een coach.

Bescheiden, maar significante verbetering

Van de behandelgroep, ondersteund door een coach, had na 18 maanden 90 procent zelf een of meerdere gezondheidsdoelen gesteld. De onderzoekers zagen bij de gezondheid van de deelnemers een bescheiden, maar significante, verbetering. Gekeken werd naar het effect op een samengestelde maat voor het risico op hart- en vaatziekten. Die bestaat uit bloeddruk, BMI en cholesterol.

Het effect was het grootst bij de deelnemers die het meest actief waren op het e-Health-platform en meerdere gezondheidsdoelen stelden. Met elk gezondheidsdoel dat gesteld werd, verbeterde de score die het risico op hart- en vaatziekten weergeeft, zo concludeerde het onderzoek.

e-Health is voor de lange adem

Hoewel de resultaten door de onderzoekers veelbelovend genoemd worden, benadrukken zij ook dat voor preventie een lange adem nodig is. “Hoewel de grootte van het effect in dit onderzoek bescheiden is, kunnen met dit type behandeling waarschijnlijk grotere effecten worden behaald bij mensen met een hoger risico en minder goede toegang tot gezondheidszorg. Daarbij denken we aan lage- en midden-inkomenslanden en kwetsbare groepen zoals mensen met een lage sociaaleconomische status in Europa", zo stelt hoofdonderzoeker dr. Edo Richard.

“De resultaten van dit onderzoek nodigen uit tot toepassing op veel grotere schaal. Daarbij zal onderzocht moeten worden of de gunstige effecten blijvend zijn en of deze uiteindelijk ook echt leiden tot minder hartinfarcten, beroertes en dementie op de langere termijn”, aldus mede hoofdonderzoeker dr. Eric Moll.

e-Health toepassingen zoals in dit onderzoek tonen aan dat de digitalisering van de zorg voor ouderen de komende jaren een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Een ontwikkeling die in Nederland onder andere ook al te zien is bij verpleeghuizen. De toenemende vergrijzing en het personeelstekort in de zorg maken duidelijk dat creativiteit en innovaties als deze nodig zijn om toekomstbestendig te blijven, zo stelde zorggroep Cicero onlangs.