E-health werkt!

31 maart 2017
Blog

Anno 2017 krijgt e-health een steeds belangrijke rol in het zorgproces. Steeds meer technologie komt beschikbaar om zorg op afstand te verlenen. Beeldzorg, toegang tot patiënten-portalen, diabeteszorg, chronische longaandoeningen, je gewicht bewaken met slimme weegschalen en het meten van vitale functies zoals hartritme en bloeddruk, ze vinden in toenemende mate in onze vertrouwde thuisomgeving plaats.

Overheid

De overheid is duidelijk in haar visie over e-health: E-health moet een onderdeel van de zorg worden dat net zo natuurlijk wordt geleverd als traditionele zorg. Minister Schippers gaf in ‘de bespreking’ van de begroting voor het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in 2016 onder meer aan dat het ministerie hard werkt aan de eHealth-agenda. ‘Als we nieuwe technologie slim inzetten gaat het ons helpen om de zorg toegankelijker en patiëntvriendelijker te maken’. Ze beseft zich terdege dat er nog wat belemmeringen in de financiering moeten worden weggenomen, maar daar wordt hard aan gewerkt. VWS heeft de ambitie uitgesproken om in 2019 iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt de mogelijkheid te bieden om via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren. Vanuit de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) is het besluit genomen dat video consults over het algemeen gelijkgesteld zijn aan reguliere consults, en de vergoedingen per consult hetzelfde zijn.

105 miljoen euro

De minister vindt bovendien dat het ontwikkelen van e-health-oplossingen om patiënten en hulpverleners informatie te laten uitwisselen te langzaam gaat. Daarom trekt ze de komende drie jaar 105 miljoen euro uit voor het ‘Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP)’. ‘Het kan veel sneller, daarom trekken we er extra geld voor uit. Als patiënten zelf metingen in hun dossier willen zetten en hun eigen dossiers in willen kunnen zien, dan moet dat wel kunnen. Daarom gaan we aan de slag met het versnellingsprogramma’. Dit programma loopt door tot eind 2019.

Betere kwaliteit, lagere kosten

Behalve kostenbesparingen leveren eHealth toepassingen ook betrouwbaardere data op. In de naaste omgeving van een collega van mij bijvoorbeeld, had een familielid wat gezondheidsklachten. Toen haar bloeddruk bij de huisarts werd opgemeten bleek deze veel te hoog te zijn en werd ze doorgestuurd naar het ziekenhuis. Nadat ze onderzocht was werd ze weer naar huis gestuurd. Dit tafereel herhaalde zich enkele weken later. Wat bleek? In haar omgeving waren enkele personen overleden aan hartfalen die vergelijkbare klachten hadden. Daardoor was ze bijzonder gespannen als ze naar de huisarts ging, waardoor haar bloeddruk door het plafond ging. Nu heeft ze een apparaatje gekregen waarmee ze thuis haar bloeddruk op gezette tijden kan meten en nu blijkt haar bloeddruk helemaal niet zo hoog. Inmiddels is de bloeddruk zelfs weer normaal. Feitelijk is ze dus tweemaal ten onrechte naar het ziekenhuis verwezen met hoge zorgkosten maar ook een flinke persoonlijke belasting. Dit eenvoudige voorbeeld toont aan dat zorg op afstand de kwaliteit van zorg kan verhogen en de kosten kan verlagen.

Hartritmediagnostiek

KPN Zorg biedt meerdere oplossingen op het vlak van e-health. Met de oplossing Hartritmediagnostiek draagt KPN bij aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de medische zorg. Hartklachten vastleggen en beoordelen bij patiënten kan met de Hartritmediagnostiek van KPN. Met oplossingen als de Eventrecorder en het draagbaar ECG-apparaat kunnen hartklachten snel en efficiënt worden vastgelegd, ook als de patiënt niet in de spreekkamer is. Wanneer klachten zich voordoen maakt de patiënt met één druk op de knop zelf een opname van zijn of haar hartritme. Deze opname wordt automatisch, direct en beveiligd naar de Medische Service Centrale verstuurd met de geïntegreerde SIM-kaart. De Medische Service Centrale beoordeelt vervolgens in samenwerking met de cardioloog de ritmestrook. Als het nodig is neemt de Medische Service Centrale telefonisch contact op met de huisarts of medische hulpdienst. Binnen 24 uur wordt de eindevaluatie doorgestuurd naar het HIS van de huisarts. Na afloop van de periode ontvangt de huisarts een zogenaamd “afsluitbericht” met daarin alle relevante bevindingen.

Doorbraak

Het heeft er alle schijn van dat e-health definitief doorgebroken is en dat er in 2017 een stevige versnelling plaats gaat vinden in de toepassing hiervan.