Eenduidige informatie over bijwerkingen oncolytica

14 november 2023
Cancer patient visiting doctor for medical consultation in clini
Samenwerking
Nieuws

IKNL en Stichting Health Base gaan ervoor zorgen dat patiënten en zorgverleners altijd dezelfde betrouwbare en eenduidige informatie over bijwerkingen van oncolytica ontvangen. De informatie van beide organisaties wordt door het merendeel van de apotheken en de ziekenhuizen in Nederland gebruikt. Beide partijen hebben afgesproken elkaars informatie over oncolytica als bron te gebruiken en te ontsluiten via de eigen platformen.

Health Base zorgt ervoor dat alle bijwerkingen bij de verschillende oncolytica continu up-to-date zijn en waar nodig zijn afgestemd met de praktijk. Health Base verzorgt de Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP), welke door het merendeel van de apotheken en ziekenhuizen in Nederland wordt geraadpleegd. IKNL draagt zorg voor betrouwbare en praktische adviezen met name voor patiënten via de website bijwerkingenbijkanker.nl.

Verwarring over oncolytica

De samenwerking tussen het IKNL en Stichting Health Base is tot stand gekomen op initiatief van de afdelingen Medische Oncologie en Apotheek van het Radboudumc in Nijmegen. Het Radboudumc werkt met zowel de GIP als met bijwerkingenbijkanker.nl. Sasja Mulder, internist-oncoloog is enthousiast over de samenwerking: "Voor patiënten was het soms verwarrend dat informatie uit beide bronnen niet met elkaar overeenkwam. Door de samenwerking staan nu in de GIP en op bijwerkingenbijkanker.nl dezelfde bijwerkingen genoemd met daarbij ook dezelfde terminologie.

Tijdsbesparing door krachtenbundeling

Door deze nieuwe, eenduidige informatievoorziening kunnen zorgverleners verwijzen naar de website bijwerkingenbijkanker.nl en hoeven ze dei informatie niet meer zelf bij te houden. Dat scheelt zorgverleners weer tijd. Patiënten met kanker krijgen dezelfde informatie ongeacht de plaats waar ze worden behandeld. Ook zorgt de eenduidige informatie ervoor dat medicatie op de juiste manier wordt gebruikt. Het bundelen van databronnen heeft eerder al nieuwe inzichten opgeleverd die helpen om de zorg voor kankerpatiënten in Nederland te verbeteren.

Meer regie bij patiënt

Het doel van de organisaties is om patiënten zo goed, eenduidig en begrijpelijk mogelijk te informeren over mogelijke bijwerkingen van hun medicatie en ze te voorzien van praktische adviezen.  Voor de patiënt is het prettig dat zij in verschillende informatiebronnen dezelfde informatie teruglezen. Steeds meer patiënten willen meebeslissen over de behandelopties.

Informatie over de effectiviteit van een behandeling en de mogelijke bijwerkingen zijn daarom essentieel. Door beter voorbereid te zijn op bijwerkingen, houden patiënten meer regie. Ze trekken eerder aan de bel en kunnen sneller aanvullende hulp door zorgverleners inschakelen om bijwerkingen te voorkomen of te verminderen.