Erkenning biosensing Team Twente

11 maart 2024
Biotechnologie-a
Diagnostiek
Nieuws

Met ingang van dit jaar is Biosensing Team Twente (BTT) officieel erkend als het negende studententeam van de Universiteit Twente. Het team bestaat uit vijftien studenten met verschillende achtergronden die bijdragen aan het bloeiende ecosysteem van biosensingtechnologie in Twente. BTT wil vooroplopen op het gebied van de biosensingtechnologie en point-of-care diagnostiek, de continue promotie van biosensing bevorderen en het UT-ecosysteem op dit gebied versterken.

Nieuwe biosensing concepten

Elk jaar ontwikkelen de studenten van BTT een nieuw biosensingconcept en een businesscase voor de vertaling naar de kliniek. In samenwerking met belanghebbenden, experts en bedrijven analyseren de studenten een probleem om de use case te begrijpen en stellen ze een innovatieve oplossing voor. Bij hun inspanningen om een baanbrekende biosensor te maken, maakt het studententeam gebruik van de laboratoria en onderzoeksgroepen die onderdeel zijn van het MESA+ Instituut voor Nanotechnologie.

Met de oprichting van Biosensing Team Twente openen zich nieuwe mogelijkheden voor samenwerking met de industrie. “We willen onze eerste industriële sponsors aantrekken met een strategische rol in het team en het ecosysteem”, vertelt Thomas J. Martens, business team lead en medeoprichter van het nieuwe team.

Deelname aan SensUs 2024

Het nieuwe studententeam ondersteunt het UT-team dat meedoet aan SensUs, een jaarlijkse internationale studentenwedstrijd rond sensoren voor gezondheid, georganiseerd door de TU/e. Het thema van de SensUs Challenge 2024 is nierfalen, of acute nierschade (AKI), waarbij de nadruk ligt op diagnose door het monitoren van creatinine als biomarker. Deelnemende teams moeten een continue biosensor ontwerpen die AKI vroegtijdig kan opsporen en monitoren om zo de diagnostiek in de gezondheidszorg en de patiëntenzorg te verbeteren.

Biosensor om hersenletsel op te sporen

Voordat het team werd erkend als studententeam, nam het ook al deel aan de SensUs-competitie. Voor 2023 was de uitdaging het ontwikkelen van een biosensor die traumatisch hersenletsel (TBI) kan detecteren door een molecuul genaamd GFAP te meten. Het team ontwikkelde hiervoor een open-source apparaat met geïntegreerde bediening op een touchscreen, dat in staat is om een assay uit te voeren, de biomarker te monitoren door de impedantierespons te meten en geïntegreerde gegevensanalyse uit te voeren.

Samen met hun begeleiders van de UT ontwikkelden de studenten bovendien een levensvatbare businesscase op het gebied van topsport. Bij veel sporten blijft traumatisch hersenletsel onopgemerkt, maar het heeft wel blijvende gevolgen. De biosensor van Biosensing Team Twente kan TBI vroegtijdig detecteren en de diagnostiek toegankelijker maken, zodat topsporters zo snel mogelijk optimale zorg kunnen krijgen.

Diana S. Andreoli, co-captain van het UT SensUs-team, research team lead, medeoprichter en bestuurslid van het nieuwe team: “Na een jaar onvermoeibaar werken, met als resultaat een prijs tijdens de competitie, zijn we er trots op dat we dit jaar officieel het negende studententeam van de Universiteit Twente worden. Dit is een belangrijke mijlpaal onderweg naar ons doel om de zichtbaarheid van studenten op de UT op het gebied van biosensing te vergroten.”