Floor Lieverse maakt e-health toegankelijk met DiaBoek

8 november 2023
Floor
eHealth
Nieuws

Het DiaBoek van UT-studente Floor Lieverse (Creative Technology) won onlangs een e-health voucher van vijfduizend euro. Die kreeg ze tijdens het TechMed event in november van het Nierfonds voor de ontwikkeling van haar interactief luisterboek voor diabetici. Het gaat om een slimme ondersteuning voor mensen met diabetes type 2, die laaggeletterd zijn en beschikken over weinig digivaardigheden en bijvoorbeeld niet goed uit de voeten kunnen met andere digitale oplossingen zoals de app de Diameter.

Het luisterboek is fysiek beschikbaar en wordt ondersteund door een kastje, dat is uitgerust met een microcomputer. Tijdens een interview met  ICT&health maakt de creatieve studente duidelijk op welke manier haar project 'DiaBoek' de wereld van e-health innoveert.

“Het Diaboek is een slimme ondersteuning voor diabetici met type 2 diabetes, die moeite hebben met lezen en digitale technologie. Het gaat om een fysiek boek, dat wordt vergezeld met een box met een programmeerbare minicomputer en audio.  Mensen kunnen op een van de knopjes op de box drukken om een paragraaf uit het boek te kiezen. Vervolgens wordt betreffende tekst voorgelezen en kan de gebruiker deze in het boek meelezen.”

Levensstijl 

Lieverse is blij met haar prijs, want met het geldbedrag van de voucher kan ze haar interactieve luisterboek verder ontwikkelen. Zo kunnen die mensen op een praktische wijze worden ondersteund bij hun levensstijl en kunnen ze beter leren omgaan met hun diabetes. “Tegelijkertijd proberen we met deze moderne fysieke mogelijkheid te helpen om een brug te slaan naar de digitale wereld voor mensen die daar moeite mee hebben, bijvoorbeeld omdat ze laaggeletterd zijn.”  

Ze merkt op dat bestaande apps zoals de Diameter vaak nog te ingewikkeld zijn voor de grote groep laaggeletterden in Nederland. "Het DiaBoek is in feite een tussenvorm tussen een fysiek product en e-health, die mensen met laaggeletterdheid en weinig digitale vaardigheden kan ondersteunen bij hun diabetes.”

DiaBoek helpt bij inclusie

Lieverse's innovatie sluit aan bij de grote maatschappelijke behoefte aan toegankelijke producten en diensten voor mensen met taal- of andere problemen. Demissionair minister Helder onderkent die behoefte ook expliciet en diende onlangs zelfs nog een wetsvoorstel dat zich specifiek richt op het ontwikkelen van (digitale) producten die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.  Lieverse: "Het is essentieel dat digitale zorg inclusief is. Iedereen verdient dezelfde kansen in hun zorg.”

Het DiaBoek is inmiddels positief ontvangen, met lof voor de gebruiksvriendelijkheid en de interactieve ervaring. Het project, ondersteund door organisaties zoals het Designlab en het Universiteitsfonds Twente, illustreert het potentieel van tussenvormen van e-health, zoals Diaboek,  die bij kunnen dragen aan een meer inclusieve toekomst.