Hacking healthcare moet praktische antwoorden bieden op zorgvragen

28 maart 2017
Nieuws

Zorginnovatie versnellen door healthcare- en technologieprofessionals bij elkaar te brengen. Dat is het doel van de hackathon 'Hacking Healthcare'. De hackathon is een initiatief van biotechnologiebedrijf Amgen en richt zich op drie onderwerpen: optimalisering van zorgpaden, augmented reality en herlocatie van zorg.

Op 7 en 8 april moeten in dit kader zorgprofessionals, bestuurders, designers, verzekeraars, programmeurs, onderzoekers, patiëntvertegenwoordigers, innovatoren, strategen en ondernemers in Amsterdam hun talenten bundelen om samen nieuwe oplossingen voor complexe problemen te ontwikkelen.

De onderwerpen

Optimalisering van zorgpaden: de deelnemers aan de hackathon nemen de gang van de patiënt door het gezondheidslandschap als vertrekpunt, met patient empowerment als einddoel. Vragen in dit verband zijn:

  • hoe de patient journey inzichtelijk te maken?
  • Hoe optimaal aansluiten op de behoeften van de individuele patiënt?
  • Hoe is de patiënt te voorzien van alleen die informatie die logisch en begrijpelijk is?
  • Hoe kunnen uitkomsten van de geleverde zorg meetbaar en inzichtelijk gemaakt worden, zodat patiënten bewust keuzes kunnen maken?

Augmented reality (AR), niet te verwarren met virtual reality (VR) heeft al op verschillende plekken in de zorg zijn intrede gedaan. Recent nog verscheen hierover een blog met betrekking tot toepassingen voor medische opleidingen.
De initiatiefnemers van Hacking Healthcare denken dat smartphones, wearables en sensoren nieuwe input kunnen leveren die de patiënt helpt met meten, begrijpen, voorspellen en innoveren. Verder kan AR de kennis en kunde van het zorgpersoneel versterken.

Herlocatie van zorg, ofwel de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt brengen, is bij zowel beleidsmakers als professionals een belangrijk streven. De initiatiefnemers verwachten dat e-health kan helpen om deze herlocatie te realiseren. Een belangrijke vraag in dit verband is of verplaatsing de duurzaamheid en de kwaliteit van specialistische zorg kan verbeteren.

Werkend prototype

Het doel van Hacking Healthcare is om binnen 24 uur een antwoord te vinden op één van bovengenoemde vragen, bij voorkeur in combinatie met een werkend prototype. De oplossingen worden door een deskundige jury beoordeeld en het winnende idee wordt de komende maanden verder doorontwikkeld.

In de aanloop naar de hacketon kunnen deelnemers op een ‘ideation platform’ de eerste proefballonnetjes oplaten. Deze ideeën worden tijdens de hacketon teamsgewijs aangescherpt en doorontwikkeld met feedback en advies van mentoren en tech-experts.