Innovatie-Route helpt bij opschalen gehandicaptenzorg innovaties

24 november 2023
Rolstoel-Zorg
Innovatie
Nieuws

In de gehandicaptensector is veel kennis en ervaring aanwezig. Maar vaak blijft dit weggestopt binnen een organisatie. Met de Innovatie-Route wil het Kennisplein Gehandicaptensector hier verandering in brengen. De Innovatie-Route moet worden gezien als een aanvulling op of verrijking van de bestaande manier van werken. De stappen van de Innovatie-Route geven aan welke zaken belangrijk zijn bij het doen slagen van een innovatie.

Technologie kan bijdragen aan meer zelfstandigheid, eigenwaarde en eigen regie voor mensen met een beperking. Daarvoor is het belangrijk dat de technologie ook écht een antwoord is op het vraagstuk van de cliënt. Bovendien moeten medewerkers zelf ook goed met nieuwe technologie kunnen werken. De Innovatie-Route ondersteunt hoe je het voor elkaar krijgt om te innoveren en dat de technologie als waardevol wordt gezien. Het is een positieve ontwikkeling want eerder dit jaar meldde de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) na een groot onderzoek dat organisaties in de gehandicaptenzorg hun ICT-basis vaak onvoldoende op orde hebben om veilige vormen van e-health te kunnen bieden.

Gebruik Innovatie-Route

De route is opgebouwd uit 5 fases. De eerste stap is een voorbereidingsfase. Fase 1 tot en met 4 gaat over de uitvoering en bestaan uit meerdere etappes met hulpmiddelen en inspirerende verhalen uit de praktijk. Omdat organisaties van elkaar verschillen evenals de vragen van cliënten, is het belangrijk om de Innovatie-Route op maat wordt gesneden.

De eigen werkwijze en de hulpmiddelen die al worden gebruikt, zijn de basis. Benadrukt wordt dan ook dat het belangrijk is om vooral een eigen Innovatie-Route uit te stippelen die past bij de eigen organisatie en het idee. Wanneer het idee goed bevalt, kan het een vaste plaats in de organisatie krijgen en als basis dienen voor toekomstige projecten.

https://youtu.be/DciDXOhdwww
De gehandicaptensector wil met de Innovatie-Route makkelijker maken voor organisaties om succesvol te innoveren.

Implementatiemodel ZonMw

De aanpak van de Innovatie-Route is gebaseerd op het implementatiemodel van ZonMw en aangevuld met kennis en handvatten voor het gebruik van technologie in de praktijk. Ook is er gebruik gemaakt van de kennis van ZorgvanNu en de praktijkervaringen van deelnemers aan de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg (IIG).

Met dit programma van Volwaardig Leven gingen de organisaties aan de slag met technologie als antwoord op vraagstukken van cliënten. Hierbij werden zij begeleid door implementatie-adviseurs. Via de Innovatie-Route kan technologie een waardevol en vast onderdeel worden in de zorg en ondersteuning, zodat mensen met een beperking meer eigen regie, zelfredzaamheid en daarmee kwaliteit van leven ervaren.