Kort zorgnieuws: nieuwe aanpak diagnostiek, betere informatieveiligheid

23 juni 2023
Journalist at news conference or media event, holding microphone and writing notes
Digitalisering
Nieuws

Wekelijks ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Deze week in het kort zorgnieuws: de oprichting van een centrum voor vernieuwing van diagnostiek; alle lesmaterialen van de Nationale Zorgklas staan nu online; het Reinier de Graaf ziekenhuis verbetert zijn informatieveiligheid; Het Tjongerschans Ziekenhuis heeft alle modules van VIPP 5 afgerond.

IDx wil diagnostisch proces verbeteren

Het verbeteren van de huisartsgeneeskunde door vernieuwing van diagnostiek is de missie van de nieuwe organisatie iDx, die op 1 juni 2023 officieel van start ging. Voortgekomen uit het eerstelijns diagnostisch centrum Saltro in Utrecht, positioneert iDx zich als een onafhankelijk kennispartner en aanspreekpunt voor onderzoekers, ontwikkelaars, bedrijven en beleidsmakers die werken aan het verbeteren van diagnostiek en het diagnostisch proces.

Verder wil iDx betrokken mensen en partijen samenbrengen, stelt directeur-bestuurder Cherelle De Graaf. “We willen een kweekvijver zijn van talent en goede ideeën. Daarnaast stellen we jaarlijks een beperkt budget beschikbaar voor ondersteuning van kansrijke projecten, nieuwe makers en ontwikkelaars.” Bij iDx zijn onder andere arts-onderzoekers, hoogleraren conceptontwikkelaars en projectleiders betrokken, zij adviseren het bestuur over relevant onderzoek en ontwikkeling en verbindt iDx met de universiteiten en organisaties waar de teamleden ook aan verbonden zijn.

Alle lesmaterialen Nationale Zorgklas online

Na ruim drie jaar Nationale Zorgklas hebben opleiders en zorgorganisaties vanaf nu gratis toegang tot alle lesmaterialen die voor het online leerplatform ontwikkeld zijn, schrijft Actiz op zijn website. "Het is mooi dat we de ontwikkelde materialen kunnen blijven inzetten voor de ontwikkeling van onze sector", stelt zorgbestuurder en voorzitter van de Nationale Zorgklas Godfried Verkerk.

In de afgelopen jaren heeft het initiatief uiteenlopend lesmateriaal ontwikkeld, om via kwalitatieve en innovatieve leertrajecten mensen mét en zonder ervaring in de zorg inzetbaar te maken. Duizenden mensen zijn inmiddels opgeleid via de trainingen en mbo-certificaten van de Nationale Zorgklas. De online portal blijft in ieder geval beschikbaar tot eind 2023.

Betere informatieveiligheid Reinier de Graaf

Het Reinier de Graaf ziekenhuis (Delft) heeft de NEN 7510-certificering behaald. Dat betekent dat de informatieveiligheid in het ziekenhuis op orde is. 'We gaan op een veilige manier om met de gegevens van patiënten, medewerkers en derden, en zetten stappen om de beveiliging nog verder te verbeteren', aldus het ziekenhuis op de eigen website.

Reden voor het behalen van het certificaat voor informatieveiligheid is dat het Reinier de Graaf ziekenhuis steeds vaker digitale middelen gebruikt om de persoonlijke gegevens van patiënten, medewerkers en derden op te slaan. Een voorbeeld is het patiëntenportaal Mijn Reinier de Graaf. 'We besteden dan ook extra aandacht op het op een juiste manier beveiligen van deze informatie en het trainen van onze medewerkers over hoe zij hier zo veilig mogelijk mee om moeten gaan. Voor de certificering zijn drie auditoren drie dagen langs geweest om gesprekken met medewerkers te voeren en afdelingen te bezoeken op onze drie locaties.'

Tjongerschans behaalt alle modules VIPP-5

Ziekenhuis Tjongerschans heeft als eerste medisch specialistische instelling alle drie modules van het VIPP 5-programma behaald. Dat betekent dat het ziekenhuis digitale informatie kan uitwisselen met PGO’s volgens het MedMij afsprakenstelsel. Ook heeft Tjongerschans aangetoond dat het de Basisgegevensset Zorg (BgZ) digitaal met andere zorginstellingen kan uitwisselen en verschillende secties van de BgZ kan hergebruiken. De afgelopen periode vonden de verschillende audits plaats en inmiddels heeft het Friese Ziekenhuis Tjongerschans van de auditor de bevestiging gekregen dat alle modules zijn behaald.

Inmiddels geven meerdere zorginstellingen aan dat zij gereed zijn met de drie VIPP 5-modules en in afwachting zijn van hun auditverslag, aldus het VIPP-5 programma. Het programmateam verwacht dan ook binnenkort te kunnen melden dat meer instellingen VIPP 5 hebben afgerond.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.