Kort zorgnieuws: Routekaart digitalisering; Nieuwe IC UMCG; Innovation call, en meer

13 oktober 2023
Kortzorgnieuws-131023
Digitalisering
Nieuws

Wekelijks ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de door NVZ, NFU en ZKN ontwikkelde Routekaart Digitalisering en de bouw van een nieuw IC-complex voor volwassenen in het UMCG. Verder ook kort zorgnieuws over de nieuwste release van het internationale medisch terminologiestelsel voor zorgprofessionals SNOMED en de het mProve Funxlab Innovation call.

Routekaart IZA-afspraken over digitalisering

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft zamen met de NFU en ZKN de Routekaart Digitalisering ontwikkeld. Dat is bovendien gedaan in overleg met VZVZ. Bij de routekaart kunnen zorginstellingen terecht voor antwoorden op vragen omtrent relevante IZA-afspraken over digitalisering. De afspraken zijn verdeeld over vier van de belangrijkste en grootste IZA-digitaliseringsthema’s, te weten gegevensuitwisseling, PGO, hybride zorg en secundair gebruik van zorgdata.

Daarnaast geeft de Routekaart Digitalisering ook antwoord op de vraag waar de focus van zorginstellingen moet liggen. Die ligt primair op het op orde krijgen van de basis. Als die namelijk op orde is, kan gewerkt worden aan adequate gegevensuitwisseling en uiteindelijk databeschikbaarheid. De basis op orde te krijgen betekent dat infrastructuren ontwikkeld en verbonden moeten worden. Ook de implementatie en ontwikkeling van gemeenschappelijke voorzieningen en eenheid van taal is belangrijk. De derde voorwaarde is het implementeren van de Wegiz, op basis van de Algemene Maatregel van Bestuur.

Nieuwe IC voor volwassenen in UMCG

In het UMCG wordt momenteel gewerkt aan de bouw van drie nieuwe verdiepingen voor de Intensive Care verpleegafdelingen voor volwassenen. Op deze nieuwe IC-afdeling worden eenpersoonskamers gerealiseerd die voorzien zijn van de nieuwste apparatuur. Om te kunnen bepalen hoe de nieuwe IC ingericht wordt, is eerst een zogenoemde mockup gemaakt. Dat is een ruimte die sprekend op een echte IC-kamer lijkt. De zorgprofessionals gebruiken de mockup IC-kamer ook voor trainingen zodat ze optimaal voorbereid zijn voordat ze naar het nieuwe IC-complex verhuizen.

https://youtu.be/NYZnn_plXg4
Een kijkje achter de schermen van het nieuwe IC-complex dat in het UMCG gerealiseerd wordt

Nieuwe SNOMED release

Nictiz heeft onlangs een nieuwe release van het internationale medisch terminologiestelsel voor zorgprofessionals SNOMED gepubliceerd. De nieuwe release bevat onder andere een toevoeging van de American Joint Committee on Cancer (AJCC). Die toevoeging betreft 500 concepten ten behoeve van de registratie van tumorstagering. Deze zijn door Nictiz vertaald naar het Nederlands.

Daarnaast zijn er in de Nederlandse extensie nog deze wijzigingen doorgevoerd:

  • 126 nieuwe concepten
  • 18.885 nieuwe vertalingen
  • 3.013 nieuwe relaties
  • 102 concepten gedeactiveerd

In de Nederlandse editie, dat zijn de internationale editie én de Nederlandse extensie zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • 376.239 concepten, waarvan 274.063 vertaald naar het Nederlands
  • Bijna 1.000.000 beschrijvingen
  • 1.312.573 relaties

Innovation call mProve Funxlab

Met het mProve Funxlab slaan we samen met de zes andere mProve ziekenhuizen de handen ineen om oplossingen te vinden voor één van de grootste uitdagingen in de zorg: het tekort aan personeel terwijl de zorgvraag toeneemt. Speciaal hiervoor is nu de eerste Funxlab Innovation call geopend.

Daarin worden innovators en visionairs uitgedaagd het Funxlab te verrassen met hun nieuwste innovaties en vernieuwende technologie voor de zorg. Denk aan innovaties die administratieve en ondersteunende taken van zorgverleners overnemen zoals robotic process automation of logistieke robotisering. Ook technologie waardoor patiënten taken kunnen overnemen van zorgverleners zoals zelfmeten is welkom bij het Funxlab. Deze slimme technologie zorgt voor efficiënter en effectiever werken in de zorg.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.