Langer doorwerken met e-health en ICT

za 16 december 2017 - 14:56
oude-man-hout-werker
eHealth
Blog

De pensioenleeftijd komt steeds hoger te liggen. De werkende populatie vergrijst snel. En er is een groot te kort aan vakmensen. Een veel gebruikte oplossing voor deze problematiek is het langer (tot op een hogere leeftijd) laten doorwerken van de Nederlander. Dat moet dan fysiek en qua gezondheid wel mogelijk zijn!

Lichamelijke beperkingen, een niet meer zo snelle geest en de invloed van slijtage en ouderdomsziekten kunnen flink roet in het arbeidseten gooien. Dan gaan de mensen de arbeidsongeschiktheid in. E-health, hospitality, robotica, domotica en AI zijn gelukkig goed  in staat om het tij te keren.

Langer en kwaliteit van werken

Het langer zelfstandig bij een goede kwaliteit van leven thuis blijven wonen met domotica en smart homes ging al voor. Daarna kwam het idem dito ondersteunen van gehandicapten en chronisch zieken thuis en op het werk. Nu is het de beurt en het onder goed welbevinden langer en plezierig blijven werken.

E-health is daar toe bij uitstek geschikt. Het zorgt voor ondersteuning bij een beperking of gebrek. Geeft coaching bij de uit te voeren taken, monitort de belasting & belastbaarheid en biedt veiligheid op de werkplek.. Zij houdt de medicatie, bloedspiegels en vitale kenmerken in de gaten. En zorgt tevens voor het regelmatig ontspannen en doen van bewegingsoefeningen.

Dit alles precies op maat en onder eigen regie van de werkende. In feite de transitie naar quantified working op oudere leeftijd.

Hospitality

Het meenemen van de eigen gezonde en ergonomische geoptimaliseerde werkplek heet hospitality. Je neemt alle benodigde instellingen en ICT-voorzieningen gewoon mee op de tablet, notebook of smartphone. Aangekomen op een andere werkplek stelt deze zich automatisch volgens de doorgeven werkparameters in.

Vroeger ging het bij de hospitality alleen om de ICT-werkomgeving. In het tijdperk van e-health ergonomie stellen het binnenklimaat, bureau, stoel, monitor en verlichting zich eveneens optimaal op de gebruiker in. Het kost de werkgever wel de nodige Euro’s voor een gepast smart office of building doch de werkopbrengst is er naar. Ook zijn er ineens veel betere lastige vacatures in te vullen door quantified workers.

Robotica

Waarom het zelf als oudere werknemer doen als de robot het zware werk net zo goed kan uitvoeren? Niet voor niets betekent robot werker. En de robot is niet alleen sterk maar kan ook gemakkelijk werk onder zware of onveilige omstandigheden uitvoeren. De oudere werknemer wordt hierbij de superviserende en vaak ook creatieve operator op afstand.

Domotica

Net als bij het smart home verzorgt de domotica op de werkplek een fijne sfeer & omgeving, adequate verlichting, een gezond klimaat, veiligheid, groen energiezuinig werken en multipurpose-gebruik van ruimten. De werkplek volgt de werknemer en diens uit te voeren taken op de voet. Domotica in smart buildings en fabrieken wordt steeds meer een belangrijke factor bij het langer doorwerken. Daar is echter nog niet altijd voldoende oog voor.

Communicatie

Minder mobiel, het niet altijd zelf ter plekke kunnen zijn en het begeleiden of instrueren op de afstand van de veldwerkers door oudere ervaren werknemers of experts zijn aan de orde van de dag. Dat schreeuwt om oplossingen via communicatie en ICT-ondersteuning op afstand. Sociaal media, streaming videoverbindingen en Skype 360 Business nemen in deze een grote vlucht.

Het AI-maatje

Kunstmatige intelligentie, Machine en Deep Learning bieden prima mogelijkheden bij het verlichten van vermoeiende routinetaken het ondersteunen van de te nemen beslissingen. Het automatisch, betrouwbaar en efficiënt uitvoerende maatje aangestuurd door de oudere werknemer. Die kan zich dan ook met de meer creatieve en plezierige taken bezig houden.

Insight Driven organisaties helpen hun werknemers bij het op de juiste wijze presenteren en dashboarding van Deep Data waaraan de oudere werknemer zijn of haar ervaring en visie aan kan toevoegen. Een stuk minder mentale belasting is het gevolg.

Het spelelement

Een andere tak van sport voor het langer fit blijven doorwerken m.b.v. leefstijlprogramma’s al of niet in spelvorm. Bij health gaming onder het werk valt daarbij te denken aan ontstressen, houdings & bewegingsoefeningen en mentale ontspanning. Het Erasmus UMC heeft hiernaar onderzoek gedaan en vond behoorlijk positieve resultaten.

Beleid

Werk aan de winkel voor VWS, ARBO-diensten, werkgevers, vakbonden en arbeidsbureaus. Langer relatief gezond en met plezier blijven doorwerken vereist een daarop afgestemd beleid met e-health en ICT. De tijd dringt want de vergrijzing en onvervulde vacatures nemen snel toe terwijl het potentieel van de oudere werknemers op passende maatregelen wacht.