Mathie Leers benoemd tot bijzonder hoogleraar datagedreven besluitvorming

3 januari 2024
Mathie Leers
Onderzoek
Nieuws

Mathie Leers, klinisch chemicus-hematoloog bij Zuyderland Medisch Centrum, is onlangs benoemd als bijzonder hoogleraar Data-Driven Decisionmaking in Healthcare bij de faculteit Bèta-Wetenschappen van de Open Universiteit (OU). Deze leerstoel draagt bij aan de versterking van de samenwerking tussen Zuyderland en de OU, maar ook aan de versterking van de positie van Zuyderland als STZ-ziekenhuis.

Deze nieuwe leerstoel richt zich op het ontwikkelen van onderzoek en onderwijs op het grensvlak tussen milieuwetenschappen en data-gedreven besliskunde in de gezondheidszorg. Het doel is met name om de toegevoegde waarde te onderzoeken van de overvloed aan informatie, die verborgen zit in laboratoriumresultaten in combinatie met milieu gerelateerde factoren.

Datagedreven besluitvorming

Data-Driven Decisionmaking in Healthcare is enerzijds een onderzoeksgebied dat zich bevindt op het medisch vlak (ontstaan van ziekten in relatie tot milieufactoren) en anderzijds een vrij technisch onderzoeksveld gericht op het ontwikkelen van wiskundige berekeningen en modellen die ingezet kunnen worden ten behoeve van geautomatiseerde data-gedreven besliskunde.

Decaan Meindert Sosef is trots op de benoeming van Mathie Leers: “Het is een prachtige erkenning van zijn wetenschappelijke prestaties. Hij heeft als klinisch chemicus een interessante rol binnen het ziekenhuis, waarbij er lijnen lopen tussen zijn werk en bijna alle afdelingen. Dat biedt veel kansen en mogelijkheden. Data-gedreven besluitvorming is een zeer interessant onderwerp en draagt bij aan de toekomstgerichte strategie van Zuyderland. Ik ben blij dat door middel van dit hoogleraarschap de band tussen Zuyderland en de Open Universiteit verder wordt versterkt.”

Visie ontwikkelen  

Alle potentiële voordelen ten spijt, staat bij veel aanbieders van zorg en ondersteuning het datagedreven werken nog altijd in de kinderschoenen. Veel organisaties moeten nog een duidelijke visie ontwikkelen ten opzichte van deze manier van werken en wat dit nu precies voor hun organisatie kan betekenen.

Daarnaast is er bij zorgaanbieders nog regelmatig een beperkte beschikbaarheid van de benodigde expertise en ondersteuning en een versnipperde IT-infrastructuur. Tijd is in de zorg bovendien vaak een schaars goed waardoor dit innovatie, ook als het gaat om datagedreven werken, in de weg kan staan. Over het belang en de meerwaarde van het gebruik van meer data in de zorg bestaat echter al langere tijd geen twijfel. En de aanstelling van de nieuwe bijzondere hoogleraar Mathie Leers aan de OU rond het thema datagedreven besluitvorming in de gezondheidszorg bevestigt dit belang natuurlijk expliciet. datagedreven besluitvorming

De snelheid, de hoeveelheid en de variatie in data die in een ziekenhuis geproduceerd wordt neemt namelijk snel toe, en biedt mogelijkheden om nieuwe inzichten te verkrijgen en patronen te ontdekken die anders verborgen zouden blijven. De leerstoel ‘Data-gedreven besluitvorming in de gezondheidszorg’ biedt voor Zuyderland dan ook goede kansen, om samen met de OU, de kwaliteit van de zorg te verbeteren, maar ook bij het verhogen van de toegankelijkheid en betaalbaarder maken van de zorgverlening.