Máxima MC wil zo duurzaam mogelijk worden

di 4 april 2023 - 13:30
groene-ok
Innovatie
Nieuws

De zorgsector is verantwoordelijk voor zeven procent van de Nederlandse CO₂-uitstoot, en daarmee een vervuiler van formaat. Daar komt nog eens bij dat die CO₂-uitstoot ook nog eens zorgt voor een steeds grotere gezondheidsschade. Bij het Máxima MC (MMC) is er in ieder geval sprake van een groeiend besef dat ook in de zorg verduurzaming nodig is. Máxima MC kan worden gezien als landelijk koploper op het gebied van energiebesparing.

Door middel van verduurzaming kan de zorgsector een aanzienlijke bijdrage leveren aan een gezonde leef- en werkomgeving en de internationale klimaatdoelstellingen. In het MMC is men al jaren bezig met omvangrijke projecten rondom duurzaamheid. Het is een onderwerp dat binnen het ziekenhuis sterk leeft. Gedreven medewerkers zetten zich op allerlei manieren in om een steentje bij te dragen. Een goed voorbeeld is de ondergrondse energieopslag van het ziekenhuis waar 120.000 liter water per uur doorheen gaat.

Het ziekenhuis kan daarmee in de zomer gekoeld worden en in de winter verwarmd. Door dit initiatief en andere maatregelen, ligt het energieverbruik per m2 op de locatie in Veldhoven 67 procent onder het landelijk gemiddelde, waardoor het MMC zich landelijk koploper mag noemen. Zij hebben zelfs ruimschoots de wettelijk verplichte doelstelling voor 2030 (49 procent minder CO₂-uitstoot dan in 1990) behaald. De directe CO₂-uitstoot is daardoor met 73 procent verminderd.

Duurzaam

Om deze fraaie resultaten te kunnen bereiken, heeft het MMC gebruik gemaakt van vele duurzame technieken, zoals warmte/koude-opslag in combinatie met warmtepompen, warmteterugwinning uit ventilatielucht en LED- verlichting. Maar ook door systematisch energiemanagement, slimme gebouwbeheer, algoritmes en andere innovatieve technieken.

Daarnaast is er het initiatief Green Deal Zorg 2.0 waarmee wordt beoogt milieuprestaties te verbeteren door energie te besparen, efficiënter met afval en water om te gaan, voedselverspilling tegen te gaan en vervoersbewegingen te beperken. Het MMC is hiermee één van de vijftien grote gezondheidsinstellingen uit de regio die samen met twaalf gemeenten grote stappen gaan zetten in verduurzamen.

Duurzaam denken

Er zijn daartoe meerdere initiatieven genomen die bijdragen aan het verbeteren van het milieu, zoals het installeren van zonnepanelen, het gebruik van handschoenen terugdringen, of zorgen voor vergroening van het vervoer voor zorgmedewerkers. Tevens is voor patiënten en medewerkers van het MMC het eten steeds duurzamer geworden. Dit is gedaan door de keuze voor plantaardig en vegetarisch eten steeds verder uit te breiden, maar ook door voedselverspilling zoveel mogelijk tegen te gaan en producten zoveel mogelijk lokaal in te kopen.

Kleding

Er is eveneens voor gekozen om alle textiel die in het ziekenhuis wordt gebruikt, zoals dienstkleding, werkkleding, bedlinnen en handdoeken, nat te reinigen in plaats van chemisch. Daarnaast wordt afgedankt textiel vanuit MMC teruggestuurd naar de leverancier waar het wordt gerecycled.

Een ander goed voorbeeld dat laat zien hoe er binnen het MMC op veel fronten aan verduurzaming wordt gewerkt, is de ‘Groene OK’. Begin 2022 is er een ‘green team OK’ gestart en er zijn al significante resultaten behaald op het gebied van energiereductie (20 á 30 procent) door het minder laten draaien van de luchtbehandeling wanneer operatiekamers niet in gebruik zijn. Ook is er kritisch gekeken naar het gebruik van anesthesiegassen die een enorme impact hebben op de CO₂-footprint. Daarbij is het van belang om te bevorderen dat de juiste keuzes worden gemaakt als het gaat om het te gebruiken soort anesthesiegas. In het vervolgtraject van het project worden  gestreefd naar een afname van de afvalstromen binnen de OK.