MedMij maakt uitwisseling ongestructureerde informatie via pdf-format mogelijk

15 januari 2018
MEdMIj.oudere-heer
Gegevensuitwisseling
Nieuws

MedMij maakt voortaan uitwisseling van ongestructureerde informatie met persoonlijke gezondheidsomgevingen mogelijk door middel van PDF/A. Informatie in de zorg is nu nog vaak in ongestructureerd formaat of documenten. Voorbeelden zijn een ontslagbrief, consultverslag of behandelplan.

Met de nieuwe standaard is het mogelijk om dergelijke informatie meteen te verstrekken, zodat een patiënt niet hoeft te wachten totdat de informatie gestructureerd binnen de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) opgeleverd kan worden.  Het gebruik van de PDF/A-standaard is tot stand gekomen na diverse expertsessies, openbare consultatie en in samenwerking met IHE. Het gestructureerd inzichtelijk maken van informatie zoals een ontslagbrief moet de patiënt verder helpen om regie te nemen op de eigen gezondheid.

Direct toegang tot ongestructureerde gegevens

Om de patiënt toegang te geven tot de eigen, ongestructureerde gezondheidsgegevens gebruikt MedMij de PDF/A-standaard. Het PDF/A-formaat is een variant van de bekende PDF, die specifiek ontwikkeld is voor archivering en daarmee zeer geschikt voor het opslaan van documenten. Zo kan een patiënt alvast allerlei ongestructureerde gezondheidsgegevens ontvangen zonder te hoeven wachten tot dat deze gestructureerd opgeleverd kunnen worden. De MedMij-specificaties voor het uitwisselen van PDF/A bestaan uit functionele ontwerpen en technische uitwerkingen en worden onderdeel van het MedMij Afsprakenstelsel. Meer gedetailleerde informatie over deze functionele ontwerpen en technische uitwerkingen is te vinden via de website van Nictiz, dat als e-health kennisinstituut faciliteert dat betrokken partijen tot standaarden komen. Zo maakten Nictiz en medMij eind december nog bekend dat de nieuwe standaard eAfspraak is toegevoegd aan het MedMij-raamwerk. De standaard eAfspraak maakt het mogelijk om in een persoonlijke gezondheidsomgeving afspraken in te zien, te wijzigen en te maken bij verschillende zorgverleners. Het moet patiënten overzicht en gebruiksgemak bieden. Dat moet weer leiden tot meer grip op de eigen gezondheidsgegevens en meer regie over de eigen gezondheid.

Geleidelijke uitrol medMij-raamwerk

MedMij is het raamwerk van afspraken en standaarden voor toegang tot en uitwisseling van medische gegevens. Vanaf 2018 wordt het raamwerk geleidelijk uitgerold. Informatie die tot op heden in losse systemen van zorgverleners zit, gaat stromen naar de patiënt. Zorggebruikers, zorgverleners en leveranciers moeten hier de vruchten van plukken. MedMij is een initiatief van het Informatieberaad, de brede coalitie van patiënten, zorgaanbieders, verzekeraars en overheid die samen werken aan een betere informatievoorziening in de Nederlandse gezondheidszorg. Recent nog besloot MedMij om zijn achterban te verbreden. Ook organisaties die niet direct bij MedMij betrokken zijn maar wel standaarden ontwikkelen, worden uitgenodigd om bij te dragen aan het stelsel.

Actief tijdens e-healthweek 2018

MedMij is ook actief tijdens de e-healthweek 2018, via een samenwerking met ICT&health. Zij organiseren ter afsluiting van de e-healthweek het ICT&health conferentie in het Beatrix Theater in Utrecht over de implementatie van technologische ontwikkelingen in de zorg en digitale zorginnovaties. MedMij is de hoofdpartner van de dag en organiseert onder meer een informatiemarkt waar maar liefst 12 leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen een live demo geven van hun product en organiseren een themasessie. Tijdens de themasessie om 13.30 uur in zaal 2 gaan Arina Burghouts (MedMij Implementatiesupport) en Herbert Fetter (MedMij Afsprakenstelsel en Financiering) in op de stappen die zorgorganisaties en leveranciers nu én in de nabije toekomst kunnen zetten om bij MedMij aan te sluiten.