Minder verkeersslachtoffers door het delen van data

di 25 juni 2024 - 15:45
Databeschikbaarheid
Nieuws

De Monitor Verkeersslachtoffers van VeiligheidNL heeft tot doel om meer inzicht te krijgen in verkeersongevallen en zo het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Het St. Antonius werkt hieraan mee door SEH-data over hoe een ongeluk gebeurd is en wat voor letsel is ontstaan te delen. Vorige week tekende het ziekenhuis samen met andere ziekenhuizen in de regio en de ambulancevoorziening hierover een regionale overeenkomst.

Om het aantal verkeersongevallen te verminderen, is informatie over deze ongevallen nodig. VeiligheidNL beheert de Monitor Verkeersslachtoffers om inzicht te krijgen in de omvang, locaties, risicogroepen en oorzaken van verkeersongevallen. Zo kunnen maatregelen genomen worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Hiertoe wordt data verzameld van Regionale Ambulancevoorzieningen en SEH-afdelingen, die beschikbaar wordt gesteld middels een interactief dashboard.

Bart Overbeek, teamhoofd van de Spoedeisende Hulp van het St. Antonius Ziekenhuis, zegt hierover: “Dankzij de Monitor Verkeersslachtoffers krijgen we in de regio meer inzicht in gevaarlijke verkeerssituaties en wat voor ongelukken daar precies gebeuren. Kruisingen waar relatief veel ongelukken gebeuren, worden zo in kaart gebracht en kunnen aangepakt worden om onveilige situaties in de toekomst te voorkomen. Mooi dat we daar als St. Antonius aan mee kunnen werken.”

Interactief dashboard

Het interactieve dashboard van de Monitor Verkeersslachtoffers geeft inzicht in de risicogroepen en risicolocaties van verkeersongevallen. Voor de regio Utrecht leveren hier naast het St. Antonius ook het UMC Utrecht, het Diakonessenhuis en de regionale ambulancevoorzieningen Utrecht hier data voor aan. Gegevens worden gedeeld, zijn onder andere de plek van het ongeval, welk soort voertuigen betrokken waren, hoe het ongeval is ontstaan en welk letsel de verkeersslachtoffers hadden. Wegbeheerders en beleidsmakers kunnen deze inzichten vervolgens gebruiken om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Alleen data die relevant is voor de verkeersveiligheid wordt gedeeld. Bovendien wordt de data gepseudonimiseerd. Dat houdt in dat de gegevens worden versleuteld en niet meer naar een persoon te herleiden zijn. VeiligheidNL gebruikt bovendien geavanceerde AI-technologieën om de privacy van patiënten te waarborgen. Deze technologieën brengen alleen de strikt noodzakelijke gegevens over die de aard, oorzaken en gevolgen van verkeersongevallen laten zien.

Aanvulling op politiedata

Voorheen werd alleen gebruik gemaakt van politiedata om inzicht te krijgen in verkeersongevallen. Maar aangezien de politie lang niet altijd bij alle ongelukken aanwezig is, gaf dat een onvolledig beeld. Dankzij de data die de ziekenhuizen en ambulancediensten aanleveren, worden zes keer meer verkeersslachtoffers in beeld gebracht. En daar is Martijntje Bakker, directeur van VeiligheidNL blij mee. “Een zes keer hogere slachtofferregistratie betekent veel meer inzicht in risicolocaties en risicogroepen. De data van ziekenhuizen en ambulancevoorzieningen zijn hiervoor van onschatbare waarde.”