Mini slokdarmechografie-transducer verbetert cardiologische zorg

16 februari 2024
Philips mini slokdarmechografie transducer 2024
Innovatie
Nieuws

Philips heeft een nieuwe, mini slokdarmechografie-transducer geïntroduceerd. Dit apparaatje moet helpen bij de verbetering van cardiologische zorg voor meer patiënten, zo stelt de health technology-aanbieder. Het gaat daarbij onder meer om groepen van jonge kinderen onder de 5 kilo, volwassenen met een verhoogd risico op complicaties en IC-patiënten. De eerste klinische inzet van het apparaat tijdens een slokdarmechografie leverde volgens Philips positieve resultaten op.

Slokdarmechografie ( ‘transesophageal echocardiography’, ofwel TEE) helpt cardiologen op diverse gebieden met cardiologische zorg. Allereerst door zeer gedetailleerde beelden te maken van het hart en de inwendige structuren van het hart. Ook is de technologie een waardevol hulpmiddel voor minimaal invasieve hartoperaties en -procedures om de behandeling van beschadigde hartkleppen en aangeboren hartafwijkingen te verbeteren.

Meer patiënten helpen

Er waren patiënten die nog steeds niet geholpen konden worden met de technologie, waaronder kinderen van slechts 5 kilo, volwassenen met een verhoogd risico op complicaties en complexe patiënten zoals IC-patiënten, waarbij de transducer voor 3D slokdarmechografie te groot was.

Philips stelt als pionier op het gebied van slokdarmechografie de kleinere X11- 4t mini 3D slokdarmechografie-transducer te hebben ontwikkeld om meer patiënten te kunnen helpen, van kinderen tot ouderen. Het apparaat zou bijvoorbeeld het potentieel hebben om anesthesie tijdens minimaal invasieve procedures te verminderen.

Cruciale rol

"Als pionier op het gebied van echografie voor het hart speelt onze 3D-echografietechnologie een cruciale rol bij veel hartprocedures”, aldus Anine van den Hurk, Head of Ultrasound bij Philips Benelux. “Maar het was frustrerend om te weten dat er nog steeds patiënten waren die niet konden profiteren van deze technologie, en als gevolg daarvan vaak een andere, meer invasieve, behandelingsaanpak nodig hadden.”

Reden voor Philips om de nieuwe, nog kleinere mini 3D slokdarmechografie-transducer te ontwikkelen. “Met deze innovatie kunnen we helpen de noodzaak voor algehele anesthesie te verminderen en het risico op complicaties te verlagen, wat betekent dat patiënten sneller herstellen van procedures en eerder kunnen worden ontslagen."

Waarde voor cardiologische zorg

De eerste klinische gebruikers die procedures hebben uitgevoerd met de nieuwe transducer, hebben volgens Philips de waarde ervan voor cardiologische zorg erkend. Zo vertelt Dr. Rebecca Hahn, hoogleraar geneeskunde aan het Columbia University Irving Medical Center en directeur interventionele echocardiografie aan het Columbia Structural Heart & Valve Center (beiden in New York, VS):

"Met zijn uitstekende beeldkwaliteit en kleinere vormgeving heeft de X11-4t transducer de potentie om de complicaties van langdurige beeldvorming via de slokdarm, die kunnen optreden tijdens onze moeilijkste operaties, te verminderen. Het kleine formaat van de transducer wordt mogelijk ook beter verdragen door patiënten tijdens kortere procedures die worden uitgevoerd onder verdoving en biedt zo extra beeldvorming van hoge kwaliteit om de uitkomst van de procedure te verbeteren zonder dat algehele anesthesie nodig is."

Lees ook dit recente artikel over ontwikkelingen op het gebied van echografie door Philips.

Door innovation partner