Onderzoek: kwart zorgverleners maakt zich zorgen om privacy clienten

4 juli 2019
45690586 - privacy computer security on the internet lock icon data protection
Onderzoek
Nieuws

Voor ruim een kwart (28%) van de zorgverleners is de privacy van cliënten reden tot zorg. Niet onterecht, want bij 26 procent van de zorgverleners komt de privacy van cliënten weleens in het geding. Dit blijkt uit onderzoek van Ictivity waaraan ruim 500 medewerkers hebben deelgenomen die werkzaam zijn binnen Nederlandse zorginstellingen.

Uit het onderzoek blijkt tegelijkertijd dat het merendeel van de zorgverleners toch positief oordeelt over zijn eigen privacy-toolset. Zo zegt 62 procent regelmatig door zijn zorginstelling op de hoogte gebracht te worden over privacy kwesties. Dat leidt ertoe dat 67 procent het gevoel heeft voldoende getraind te zijn en de middelen en instructies te bezitten om de privacy van cliënten te waarborgen.

Daarnaast vindt drie op de vijf zorgmedewerkers het systeem waarin zij zorgdossiers bijwerken veilig. Dat ondanks dit positieve oordeel de privacy van cliënten toch weleens in het geding komt, toont aan dat in de bewustwording van de zorgmedewerkers nog veel winst te behalen valt.

Klaar voor verandering?

“De ontwikkelingen in de zorg staan niet stil. Daardoor staat iedereen, van het management tot de zorgverlener, voor een flinke uitdaging. Spannende, maar ook onzekere tijden. Een interessante vraag is dan ook hoe de zorgverlener naar al deze ontwikkelingen kijkt. Het is onvermijdelijk dat deze ontwikkelingen invloed gaan hebben op de dagelijkse praktijk van de harde werkers die dag in dag uit klaar staan voor mensen met een grote of kleine zorgvraag”, zegt commercieel directeur Wilbert van Beek tegen ICT&Health.

“Zijn zorgverleners klaar voor de veranderingen in de zorg? Wat zijn de grootste uitdagingen als het gaat om digitale transformatie en cliëntgericht communiceren? Wat zijn de grootste frustraties bij het zoeken naar informatie? Dit onderzoek geeft antwoord op deze vragen en biedt inzicht in het digitale landschap in de zorg.”

Volgens Van Beek geven de resultaten goed inzicht in het huidige ICT-landschap in de zorg en de veranderende behoefte van zorgverleners. “Dit zijn zaken waar zorginstellingen op in kunnen en moeten spelen. En dat geldt niet alleen voor het onderwerp privacy, denk ook aan de rol van digitalisering, de online werkplek en de ontwikkeling van ICT-kennis onder zorgverleners. Hier valt voor zorginstellingen nog genoeg winst te behalen.”

‘Zorgmedewerkers zwakste schakel’

Van Beek stelt dat technische oplossingen ervoor kunnen zorgen dat persoonsgegevens beter beschermd worden, bijvoorbeeld via een goede firewall, beveiliging voor het draadloze netwerk, een goed wachtwoordbeleid, securitysoftware die up-to-date is of encryptie en authenticatie. Maar belangrijker nog is volgens Van Beek aandacht te schenken aan de zwakste schakel, namelijk de zorgmedewerker.

“Mensen blijken vaak de boosdoener bij datalekken. Doordat zorgverleners zoveel te maken hebben met bijzondere persoonsgegevens, is er een grote kans dat er lekken ontstaan als er te weinig security awareness is. Door medewerkers door middel van training en IT adoptie trajecten bewust te maken van de risico’s en ze te helpen op een goede en digiveilige manier om te gaan met vertrouwelijke gegevens, kunnen veel datalekken voorkomen worden.”

Informatie breder beschikbaar, inzetbaar

Dat de zorg verandert door slimme technologieën en innovaties, is duidelijk, stelt Van Beek. “Over vijf jaar is privacy nog steeds een topic, maar technologie gaat er voor zorgen dat informatie veel breder beschikbaar en inzetbaar zal zijn. Dat komt de snelheid en het stellen van diagnoses te ten goede. Blockchain technologie maakt het mogelijk om elektronische patiënten dossiers veiliger te bewaren en artsen tegelijkertijd toegang te geven tot je dossier. Daarnaast wordt het makkelijker om te monitoren wie toegang heeft gehad en het delen van gegevens te beperken tot bepaalde delen van je dossier.

Mensen worden ruimdenkender omdat we steeds meer de voordelen zien en wennen aan technologie. Desondanks zal het spanningsveld tussen wet- en regelgeving en technologische vooruitgang blijven bestaan.”