Patiënten halen medicatie gegevens op via MedMij

20 december 2019
MedMij-Uitrol
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Deze week hebben de eerste patiënten in Asten en Zoetermeer voor het eerst eigen medicatie gegevens bij hun apotheek opgehaald volgens de MedMij manier binnen een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Vooralsnog kan een geselecteerde groep patiënten gebruik maken van deze gegevensuitwisseling. Deze is onderdeel van de zogenoemde gecontroleerde livegangen van het MedMij Afsprakenstelsel.

Indien de gecontroleerde livegang inzichten ter verbetering opleveren, dan worden die meegenomen in de doorontwikkeling van MedMij. Daarnaast wordt de fase van de gecontroleerde livegangen ook gebruikt de gebruikservaringen van patiënten en zorgverleners te verzamelen en evalueren. De resultaten daarvan worden gebruikt om andere partijen te helpen bij de uitrol en implementatie van PGO’s in Nederland met het MedMij Afsprakenstelsel. De volgende gecontroleerde livegang waarbij gegevens tussen diverse apotheken en patiënten uitgewisseld worden, staat gepland voor januari in de regio Utrecht.

Bij de eerste gegevensuitwisseling was ook minister Bruins van Medische Zorg aanwezig: “Sinds ik minister ben, zie ik hoe belangrijk een veilige en efficiënte manier van gegevensuitwisseling binnen de zorg is. Zeker als dat wat oplevert voor de patiënt. Wat ik nu heb gezien van de persoonlijke gezondheidsomgeving via MedMij stemt mij tevreden. Natuurlijk is dit een eerste stap, maar op deze manier kan het echt een succes worden en een toevoeging zijn voor patiënten en zorgverleners.”

MedMij afsprakenstelsel

Bij alle drie de livegangen worden medicatie gegevens uitgewisseld van een apotheek naar geselecteerde groepen patiënten. In Asten vindt de uitwisseling plaats met de PGO van ZorgKluis, in Zoetermeer is PGO Ivido betrokken en in de regio Utrecht worden de gegevens opgehaald via Zorgdoc. LSP+ treedt bij de drie livegangen op als Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA). Dit is een rol die beschreven is binnen het MedMij Afsprakenstelsel. Naast het behalen van het MedMij-label door PGO-leveranciers moeten zorgaanbieders hun ICT-systemen aansluiten op MedMij, dat staat voor veilige en vertrouwde gegevensuitwisseling. Daarvoor wordt een applicatie van VZVZ, LSP+, ingezet. Een van de doelstellingen van de gecontroleerde livegangen is het testen van deze applicatie om zeker te zijn dat alles werkt zoals dat binnen het afsprakenstelsel beschreven is.