Procesgericht werken in ziekenhuizen: koppel telefonie aan het EPD

31 oktober 2016
Blog

Medisch specialisten en verpleegkundigen hebben in hun werk te maken met drie belangrijke technologiecomponenten: 1- telefonie met daarin geïntegreerd het verpleegoproepsysteem, 2- het EPD en 3- medische technologie zoals bewakingsapparatuur op de IC.

In vrijwel alle ziekenhuizen zijn dit vandaag de dag losstaande systemen. Zoals een paar jaar geleden de integratie van het ‘piepersysteem’ op de telefoon voor artsen en verpleegkundigen een enorme sprong voorwaarts was, zal de integratie van telefonie, het EPD en medische alarmeringen een nog grotere sprong betekenen.

Efficiencyverbeteringen door integratie

Wat wordt er mogelijk door medische alarmeringen te ontsluiten op de mobiele of draadloze telefoon en direct op te nemen in het EPD?

1.    Alarmeringen van de patiënt kunnen op basis van beslislogica automatisch worden opgeslagen in het EPD. Want u wilt niet dat ieder verzoek voor een glaasje water en ieder toiletbezoek wordt opgeslagen, maar deze informatie is wél heel relevant bij patiënten met vochtproblemen. Met intelligente beslislogica kunt u per patiënt aangeven welke informatie wel en welke niet automatisch in het EPD moet worden opgeslagen.

2.    Koppeling van het verpleegoproepsysteem aan medische apparatuur voor de alarmering maakt eindelijk een stille IC mogelijk. Geen piepjes meer van systemen waar naar gekeken moet worden, maar een signaal op de telefoon dat een infuuszak moet worden vervangen of dat de hartslag of temperatuur onder of boven een bepaalde waarde komt. Op dit gebied geldt strenge wet- en regelgeving. Ga daarom in zee met een partij die deze wet- en regelgeving kent.

3.    Differentiatie van verpleegoproepen maakt betere planning van werkzaamheden mogelijk. Geef patiënten de keus of ze de verpleegkundige willen roepen omdat ze zich niet lekker voelen of naar het toilet moeten, of dat ze alleen een glaasje water willen hebben. Samen met de koppeling van het verpleegoproepsysteem aan medische alarmeringen ontstaan er zo drie soorten oproepen, die ieder een eigen urgentie hebben. Verpleegkundigen kunnen zo betere beslissingen nemen welke patiënt ze het eerst helpen en dat glaasje water overlaten aan een gastvrouw.

4.    Workflow optimaliseren door er vanuit een logistieke bril naar te kijken. Op het gebied van logistiek lijkt een ziekenhuis sterk op een distributiecentrum met verschillende goederenstromen. Waar distributiecentra van het optimaliseren van de logistiek hun kerntaak hebben gemaakt, wordt hier in ziekenhuizen nog beperkt over nagedacht. Een gemiste kans, want verpleegkundigen besteden maar liefst 35 procent van hun tijd met lopen. Als zij taken kunnen combineren – bijvoorbeeld patiënt A naar radiologie brengen en patiënt B mee terug nemen – kan die looptijd behoorlijk worden verkort.

5.    Location based services integreren in de processen. Locatiebepaling wordt in de meeste ziekenhuizen nu alleen toegepast bij personen, bijvoorbeeld om te zien welke leden uit het reanimatieteam zich het dichtst bij de patiënt bevinden die een hartstilstand heeft. Er is veel winst te behalen door locatiebepaling middels een sensor ook toe te passen bij goederen: bedden, kleding, zwerfapparatuur zoals infuuspompen et cetera. Als alle betrokkenen weten waar deze spullen zich bevinden, kunnen processen veel efficiënter worden ingericht en hoeft niemand meer te zoeken.

Er is veel laaghangend fruit. Dat fruit plukken lukt alleen met een procesgerichte benadering. Benieuwd naar onze visie op uw processen? Bel 088 938 2200 of mail info@zetacom.nl gerust voor een vrijblijvend advies.