Rapportage RIVM: Data bewijst effectiviteit gecombineerde leefstijlinterventie

28 november 2023
levensstijl
Monitoring
Nieuws

Eind november presenteert het RIVM de jaarrapportage omtrent de ´Monitor Gecombineerde Leefstijlinterventie 2023’. Hierin wordt de groei en het effect van de GLI-programma’s in Nederland belicht. Deze programma’s zijn gefinancierd door zorgverzekeraars en richten zich op het verbeteren van de leefstijl van volwassenen, met een focus op het bestrijden van overgewicht. Inmiddels zijn ruim 82.000 mensen gestart met een gecombineerde leefstijlinterventie. Aan het eind van de behandelfase bereikt ruim 80% gewichtsverlies of gewichtsstabilisatie.

Eind november publiceerde het RIVM  de jaarrapportage van de GLI-monitor. Inmiddels zijn ruim 82.000 mensen gestart met een gecombineerde leefstijlinterventie. Eind 2022 waren dit er nog 73.000, dus de deelname aan het programma stijgt zienderogen. Aan het einde van de behandelfase zijn deelnemers gemiddeld 4 kilo (3,6 procent) afgevallen. De GLI-programma’s zijn niet alleen gericht op gewichtsverlies maar ook op het bereiken van duurzame leefstijlverbetering. Uit analyses van SLIMMER-data blijkt dat deelnemers, na het volgen van het programma, inderdaad meer groente en fruit eten en meer sporten en bewegen.

Declaratiegegevens Vektis

Een belangrijk aspect bij deze monitoring van de effecten van leefstijlinterventie is het grote belang van landelijke data en monitoring. Door gebruik te maken van landelijke declaratiegegevens van Vektis en gegevens uit het GLI-register, biedt het rapport namelijk diepgaande inzichten in het bereik, de voortgang van deelnemers en de algehele effectiviteit van de programma's. Deze gegevens spelen een belangrijke rol in het evalueren en sturen van toekomstige gezondheidsinitiatieven.

De GLI-programma´s passen dan ook goed bij de plannen in het IZA, waarin gerichte aandacht wordt gevraagd voor preventie en de daarbij gewenste beweging van zorg naar gezondheid. Vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord is de ketenaanpak GLI-volwassenen één van de thema’s waar afspraken over gemaakt moeten worden om te komen tot een gericht lokale en regionale aanpak. Hierbij wordt ingezet op een goede verbinding tussen de GLI vanuit het zorgdomein en het brede gemeentelijke domein, zoals sport- en beweegaanbod.

Leefstijlinterventie wérkt

Het nieuwe rapport onthult dat het aantal deelnemers dat in 2022 met GLI begon, aanzienlijk steeg van ongeveer 48.000 in het begin tot plusminus 82.000 deelnemers. Deze opvallende toename onderstreept het groeiende bewustzijn en de effectiviteit van de programma's. De meeste deelnemers werden doorverwezen door huisartsen, vaak vanwege zorgen over een Body Mass Index (BMI) van tenminste 30 kg/m². Belangrijk in het succes van GLI zijn de vier hoofdprogramma's: CooL, BeweegKuur, SLIMMER, en Samen Sportief in Beweging (SSiB). Deze programma's zijn tot en met 2022 de spil geweest van de interventie.

Kwaliteit van leven

Vrijwel alle deelnemers aan de programma’s melden een verbeterde kwaliteit van leven. De gemiddelde score die deelnemers aan hun kwaliteit van leven gaven nam na de interventie toe met 7,5 punten op een schaal van 0 tot 100. Bij deelnemers die 5 procent of meer van het gewicht verloren, verbeterde de kwaliteit van leven nog meer (11,3 punten). Bij deelnemers met een kleinere gewichtsafname was dat wat lager (5,7 punten).

Het rapport wijst ook op significante regionale verschillen in deelname aan GLI-programma's, met provincies zoals Gelderland die het voortouw nemen in deelnemersaantallen. Deze geografische variaties bieden inzichten voor toekomstige uitbreiding en gerichte aanpak in verschillende regio's. Kijkend naar de toekomst zijn er nieuwe programma’s zoals X-Fittt GLI en Keer Diabetes2, die in toekomstige rapportages ook meegenomen zullen worden.