Slotevent ‘Registratie aan de bron’: ‘We willen door!’

do 17 maart 2022 - 07:55
sloteventbron
Innovatie
Nieuws

Het programma Registatie aan de bron van het Citrienfonds eindigt in april 2022. Tijdens het slotevent in maart blijkt dat het programma aanslaat maar dat het eigenlijk nog maar net begonnen is. Diverse deelnemers roepen VWS daarom op om de regie te pakken en het programma voort te zetten. Het streven van de Registratie aan de bron is ‘eenheid van taal’. Het gaat om eenduidige registratie zodat de juiste gegevens snel boven tafel komen en herbruikbaar zijn. Dit levert winst op voor zorgmedewerkers, organisaties én patiënten.

Het Citrienfondsprogramma Registratie aan de bron eindigt formeel in april 2022. Onlangs vond het drukbezochte slotevent plaats. Als het aan de deelnemers ligt, wordt het realiseren  van eenheid van taal in de medische wereld na april níet gestopt. Daarom werd door diverse deelnemers expliciet gevraagd: VWS help ons. NFU, NVZ, FMS en V&VN willen zo snel mogelijk in gesprek om te bepalen welke gegevens als eerste landelijk aangepakt moeten worden voor eenduidige registratie en uitwisseling en ze verwachten daarbij ruggensteun van VWS.

Eenheid van taal

Programmaleider Carolien Bouma start de conferentie met de resultaten Registratie aan de bron: “Dertig procent minder registratielast in het primaire proces, vijftien procent verbetering van de kwaliteit van de vastgelegde gegevens en maar liefst tachtig procent vermindering van de registratielast bij de aanlevering voor kwaliteitsregistraties. Dat zijn de klinkende resultaten van onze pilotprojecten. Ja, aangetoond voor één zorgtraject en één ziekenhuis – maar vermenigvuldig dit in gedachten eens voor al die ziekenhuizen en klinieken en voor al die verschillende aandoeningen!”

Die opschaling lukt alleen niet door gebrek aan standaardisatie. Daarom formuleert het programma in zijn eindrapportage als aanbevelingen dat er landelijke regie moet komen met duidelijke doelen en deadlines. Daarmee kunnen de verschillende sectoren dan zelf aan de slag gaan.

Hoe verder met registratie aan de bron?

Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland onderstreept kort maar krachtig waarom Registratie aan de bron zo belangrijk is. “Eenmalig registreren is heel belangrijk voor patiënten, want de zorg wordt er veiliger en beter van. Voor patiënten betekent het ook minder dubbele diagnostiek en ze hoeven minder vaak opnieuw hun verhaal te doen.”

NFU-bestuurslid Mark Kramer “Wij geloven echt in dit gedachtengoed. En ja, ook ik kijk naar VWS. We zijn een heel eind gekomen maar we zijn er nog lang niet. De subsidie houdt op - hoe nu verder? En zeg alsjeblieft niet: je moet het per huis maar regelen met je preferente ziektekostenverzekeraar. Op die manier komen we er niet!” 

Reactie VWS 'Registratie aan de bron'

Een reactie op de oproep tot voortzetting van registratie aan de bron komt tijdens het event van Ron Roozendaal namens VWS. Hij tekent  aan dat het ministerie natuurlijk niet niks doet. “U weet allemaal dat waarschijnlijk nog deze maand het wetsvoorstel voor de Wegiz wordt behandeld in de Kamer.” De Wegiz regelt onder meer welke gegevensuitwisselingen verplicht digitaal moeten gebeuren. Roozendaal kaatst vervolgens de bal terug naar de ziekenhuizen: “Er wordt gevraagd om regie maar ik hoor graag het eerste umc dat zegt: ik richt mijn epd precies zo in als dat van mijn collega. Dán kun je hergebruiken, dán merk je hoe veel het oplevert. Regie betekent keuzes maken waar per definitie niet iedereen gelukkig van wordt. Wat wij als VWS wél kunnen doen, is forceren dat het gesprek versnelt."

Werk aan de winkel

Het klopt wat Ron Roozendaal zegt, we hebben zelf ook nog wel wat werk te doen”, erkent Van der Meer namens de ziekenhuizen. “De CNIO’s en de CMIO’s moeten de boodschap uitdragen.” Guido van den Broek is ook Chief Medical Information Officer in het Radboudumc en hij zit helemaal op dezelfde lijn: “Als CMIO heb ik nog heel veel meer gemotiveerde dokters nodig. We moeten het verhaal nog sterker uitdragen, uitleggen waarom het zo belangrijk is dat we het allemaal hetzelfde doen in plaats van allemaal nét even anders. Een succesfactor is gelegen in de winst die dokters ervaren.  Artsen ervaren momenteel de voordelen nog maar beperkt. Als dat beter wordt, gaat het proces zichzelf versterken.”

Handleiding Standaardisering gegevens beschikbaar

Met de handleiding ‘Standaardisering gegevens’ zijn er handvatten beschikbaar voor zorgprofessionals om zibs op eenduidige wijze te gebruiken. Het op een juiste wijze registreren van zorgprocessen aan de bron draagt uiteindelijk bij aan de eenheid van taal. Dit maakt met name het hergebruik van gegevens eenvoudiger en effectiever.