Smart Healthy Cities

5 februari 2016
smarthealthcity-scaled
Innovatie
Blog

In Nederland is het nodig te doen om Smart Cities. Daarbij gaat het dan vooral om issues als duurzaamheid & energieverbruik, mobiliteit, leefmilieu, veiligheid, sensor gestuurde infrastructuur met het Internet Of Things (IOT) en het uitwisselen van Big Data. Er is zelfs een digitale agenda (DAS) waarop overheden hun plannen en aanpak zetten.

Helaas is er in de praktijk dan toch weer regelmatig sprake van versnippering (aanpak, standaarden, compatibele infrastructuur en coördinatie) en het volgen van de eigen DAS en inzichten. Je hoort daarbij termen als sensor-city, smart urbanisme, dataïsme, infosfeer-leven en een dreigende ontsporing van cybersecurity. Ook het onderwerp gezondheid (E-Health) is nogal eens te weinig of gewoon niet vertegenwoordigd.

Meer dan modieus?

De term Smart City ligt natuurlijk lekker in het gehoor. Dit zowel bij de politiek, aanbieders van de technologie en onderzoekers als de burger die graag in een slimme comfortabel te leven stad woont. In Nederland is het een hot term. In ieder geval noemen de grote vijf steden zich al smart maar ook zo’n 400 andere gemeenten hebben deze pretentie. Het gaat immers om de economische en maatschappelijke uitdagingen van morgen! Van modieus en belofte naar een concrete aanpak is echter nog een hele stap.

Kanteling en transitie naar de maatschappij 3.0

Volgens experts en ingewijden staan wij met de Smart City aan de vooravond van een nieuwe industriële revolutie. Geen hype meer doch een echte kanteling naar de ICT-maatschappij 3.0. Dit proces verloopt op twee manieren:

  1. Steeds meer data- en ICT-technologie wordt common practice. D.w.z. smart ICT-technieken burgeren gewoon op allerlei maatschappelijk terreinen in. Van automatische lantaarnpalen, verkeerslichten en enviromental monitoring (milieu en veiligheid) tot het werken in slimme gebouwen, domotica thuis en het rondrijden in smart cars.
  2. De voortschrijdende techniek. Hierbij gaat het dan om ‘Thinking in new boxes’ (dus niet out of the box). Innovatieve oplossingen zijn er al. Je moet hen echter wel nog in het Smart City-concept implementeren / integreren. Goede voorbeelden zijn dat de traditionele analoge AV-technieken nu programmeerbare ICT IP-concepten worden (Audiovisueel vindt ICT), de toenemende robotisering, domotica solutions op straat en in gebouwen en slimme vervoermiddelen van auto’s tot drones.

Nu de Smart Health in the City

Gezondheid en steden hebben al tientallen jaren een innige verbinding middels wet- en regelgeving. De wet preventieve gezondheid (WPG) schrijft voor dat gemeenten zich moeten inspannen om de gezondheid van hun burgers te bevorderen en bewaken plus de regie daarover te voeren. En de WMO gaat niet alleen over het toekennen van rollators, PGB’s en beschikkingen, maar ook het informeren over en signaleren van, indiceren en toegeleiden of verwijzen naar bij gezondheidsproblemen. Dan zijn er ook nog wat dingetjes over de eigen kracht, actieve participatie van de bewoners bij gezondheidsproblematiek en de preventie daarvan.

Dat gaat geleidelijk aan steeds meer smart. Wetten, technologie en het actief deelnemen van burgers aan het Healthy Cities-proces vormen een potentiële succesformule. Het is vaak echter nog een kwestie van eerst integreren in de eigen belevingswereld, vervolgens het praktisch proeven en dan er daadwerkelijk mee aan de slag.

De new boxes

Wat zijn nu de al eerder aangeduide min of neer nieuwe ICT & technologische dozen voor de Smart Healty Cities. Het monitoren, bewaken en verbeteren van de gezonde leefomgeving vormt een belangrijke uitdaging. Technisch gezien vanuit de sensoren, het IOT en automatische regulering van de infrastructuur gewoon te realiseren. Er is echter ook nog zoiets als economische belangen en de mindset. Zie bijvoorbeeld de discussie over het met 130 km per uur langs gezonde steden scheuren. Smart registreren dat de luchtkwaliteit ongezonde waarden aanneemt en toch toestaan verkeren op gespannen voet.

Consumenten-, collectieve en pro-E-Health

Consumenten E-Health en collectieve preventie vinden elkaar bij het bewaken en bevorderen van de Gezondheid Leefstijl en Welzijn (GLW). Zie hiervoor onder andere de Quantified Self, Dashboarding en eigen GLW-management vanuit het EPD. Is er aanvullende zorg nodig dan volgt de schakel naar de professionele E-Health.

Big Data en het IOT helpen bij het in kaart brengen, analyseren van en het brengen van de juiste GLW-behoefte en -zorg tot op postcodeniveau in de City. Weet de Smart Health City wat haar bewoners nodig hebben, dan kunnen deze dankzij de domotica langer en gezonder en bij een betere kwaliteit thuis leven. Daarbij speelt ook de zorg voor de sociaal zwakkeren en have nots een belangrijke rol. Online begeleiding, robotverzorgers / coaches, interactieve communicatie (beeldbellen) en het er dankzij de ICT weer bij horen zijn vanzelfsprekende onderdelen van de smart society 3.0

Participatie

Het actief deelnemen van de burgers aan de Smart Healthy City vormt een belangrijke succesfactor. Je kunt in deze 3.0 society meer op eigen kracht dan je denkt. Echt iets voor anderen betekenen en interactief effectief invloed uitoefenen op de gezonde leefomgeving in jouw Smart City. Het moet wel van twee kanten komen: De smart citizen voorop daarin, motiverend ondersteund door de Smart Healthy City en de daaraan gekoppelde overheid.