Steden gaan internationaal samenwerken voor vitale senior

do 5 oktober 2017 - 09:40
Nieuws

Den Haag, Manchester, Frankfurt, Bangalore, New York en Suzhou gaan zich inzetten voor een positievere beeldvorming van het ouder worden in de stad. De zes steden willen meer ouderen als vitale stadsbewoners inzetten bij de promotie van de stad. Dit staat in de afsluitende verklaring van de internationale Age-friendly Cities Conference, van 2 tot en met 4 oktober gehouden in Den Haag.

Vertegenwoordigers van Manchester, Frankfurt, Bangalore, New York en Suzhou waren vier dagen te gast in Den Haag om de samenwerking vorm te geven. De zes steden willen gezamenlijk voortrekker zijn van gedeelde oplossingen voor de toekomst van de steden. Behalve op het terrein van beeldvorming bundelen de zes steden hun krachten bij het zoeken naar innovatieve oplossingen om ouderen langer zelfstandig te laten wonen.

Volgens wethouder Karsten Klein van Den Haag, gastheer van de conferentie, is Den Haag al jaren bezig om ervoor te zorgen dat senioren zich prettig voelen in de stad. Wij willen dat mensen zolang mogelijk mee blijven doen. Daarvoor is het belangrijk dat zij vitaal blijven. De andere steden hebben voor een deel hetzelfde vraagstuk en het is mooi dat wij nu oplossingen en ervaringen gaan delen".

Groeiende zorgkosten door vergrijzing

Wereldwijd hebben steeds meer steden als gevolg van vergrijzing te maken met een groeiende populatie ouderen, die vaker en langduriger chronische ziekten hebben. De kosten van professionele zorg en dienstverlening groeien mee. De meeste ouderen willen zelfstandig blijven en leven.

Veel ouderen in de stad zorgt volgens de bij de Haagse conferentie aanwezige steden echter ook voor kansen. Elke stad ziet andere kansen en zoekt zijn eigen oplossingen. De joint action brengt deze kansen en oplossingen samen, met gebruik van al bestaande netwerken, zoals Ageplatform EU. Den Haag nam hiertoe initiatief met de organisatie van het congres.
 

Gezamenlijke ICT-oplossingen en beeldvorming

Volgend jaar nemen Frankfurt en Manchester het estafettestokje over. Zij zullen meetings organiseren met en voor de ouderen uit de samenwerkende steden. Manchester, Frankfurt, Den Haag, Bangalore, New York en Suzhou zullen samen voorbereiding treffen voor het gezamenlijk ontwikkelen en het delen van ICT-gebaseerde oplossingen en andere innovaties voor zelfstandig wonende ouderen.

De zes steden trekken ook gezamenlijk op bij het schaven aan de beeldvorming van de oudere inwoners van de stad. Zij willen een meer realistisch beeld van de senior. Zij zullen elkaar ook op dit dossier kritisch volgen. Successen, maar ook mislukkingen zullen worden gedeeld.

Tijdens de Age-friendly Cities Conference 2017 conferentie maakten de aanwezigen, hoofdzakelijk politici, zorgprofessionals en inwoners, kennis met seniorenbeleid op internationaal niveau, alsmede het beleid van Den Haag.

De conferentie werd op woensdag 4 oktober feestelijk afgesloten met het Cultureel Festival op De Pier in Scheveningen. Zowel de internationale delegatie als Haagse senioren maakten hier op één avond kennis met het gevarieerde aanbod van culturele activiteiten in Den Haag, die speciaal voor senioren worden georganiseerd. De Age-friendly Cities Conference 2017 vormde het startsein voor de Maand van de Vitaliteit. Op www.maandvandevitaliteit.nl vindt u alle informatie.