Sterke groei cybersecurity-markt medische apparatuur

29 december 2023
Cyber computer hack
Onderzoek
Nieuws

GlobalData voorspelt voor de komende jaren een omzetgroei van 1,1 miljard dollar in de cyberbeveiligingsmarkt voor medische apparatuur, te midden van toenemende dreigingen. Volgens de marktonderzoeker heeft de snelle integratie van nieuwe technologie en digitale gezondheidszorgapparatuur in gezondheidszorgsystemen een revolutie teweeggebracht in de patiëntenzorg en diagnostische processen. De toegenomen afhankelijkheid van deze apparaten heeft de gezondheidszorgsector echter ook blootgesteld aan cyberbedreigingen.

Volgens het recente rapport Cybersecurity in Medical Devices van GlobalData zal de markt voor cybersecurity in medische hulpmiddelen tussen 2022 en 2027 naar verwachting groeien met een CAGR (een gemiddelde jaarlijkse groei) van 12,2 procent en een totale waarde van 1,1 miljard dollar bereiken.

Uitdagingen in cybersecurity

Er zijn verschillende uitdagingen op het gebied van cyberbeveiliging in de sector van medische hulpmiddelen, waaronder oudere apparaten en verouderde software. De kwetsbaarheden in medische apparatuur brengen aanzienlijke risico's met zich mee, omdat ze de veiligheid van patiënten, de privacy en de algehele integriteit van gezondheidszorgsystemen in gevaar kunnen brengen.

Legacy-apparaten zijn oudere medische apparaten die werken met verouderde software. Dat maakt ze moeilijk te updaten en daarmee kwetsbaar voor cyberaanvallen. Verder is een belangrijk onderdeel van cyberbeveiliging het opleiden van zorgprofessionals die gebruik maken van de tools die gevaar lopen. Professionals in de zorg moeten cyberdreigingen kunnen herkennen, zodat er snel actie kan worden ondernomen en de mogelijke schadelijke gevolgen van cyberaanvallen kunnen worden vermeden.

Groter risico

Alexandra Murdoch, Senior Medical Analyst bij GlobalData, zegt: “Het toenemende aantal digitale medische apparatuur en de behoefte aan cyberbeveiliging zijn belangrijk. Omdat veel digitale gezondheidszorgapparatuur echter met elkaar verbonden is, is er een groter aanvalsoppervlak, waardoor medische apparatuur een groter risico loopt op cyberaanvallen.”

Volgens GlobalData wordt de groei grotendeels gedreven door de toenemende connectiviteit van medische apparatuur (IoT, Internet of Things) en digitale integratie van medische apparatuur, waardoor ze gevoeliger worden voor cyberaanvallen.

Hoewel cyberaanvallen waarschijnlijker worden door de adoptie van digitale gezondheidszorg en verbonden apparaten, zijn er verschillende strategieën die kunnen worden toegepast om deze risico’s te beperken.

“Fabrikanten moeten ervoor zorgen dat hun apparaten compatibel zijn met regelmatige software-updates en patches om kwetsbaarheden aan te pakken”, benadrukt Murdoch. “Bovendien kan het implementeren van encryptie- en authenticatiemechanismen de gegevens die tussen apparaten worden verzonden beschermen, en kan het gebruik van netwerksegmentatie om medische apparaten te isoleren van andere kritieke systemen de potentiële impact van cyberaanvallen beperken.”

Garanderen patiëntveiligheid

Naarmate de medische apparatuur zich verder ontwikkelt, is volgens GlobalData het aanpakken van cybersecurity-problemen nodig om de patiëntveiligheid te garanderen en de integriteit van de gezondheidszorgsystemen te behouden. Samenwerking, bewustzijn en het nemen van robuuste cyberbeveiligingsmaatregelen zijn essentiële componenten van een alomvattende strategie om risico's te beperken.

Murdoch hierover: “Door deze strategieën te implementeren kan de industrie voor medische hulpmiddelen werken aan het creëren van een veiliger en veerkrachtiger gezondheidszorgsysteem.”