Subsidieregeling voor samenwerking in regeneratieve geneeskunde

24 mei 2024
Financiën
Nieuws

Nederland is sterk als het gaat om biomedische innovatie en telt tal van veelbelovende startups en scale-ups die zich bezighouden met bijvoorbeeld regeneratieve geneeskunde. Via de Subsidieregeling Regeneratief Geneeskundige Onderzoeksprojecten (SRGO) komt nu € 30 miljoen beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft de regeling gepubliceerd.

De regeneratieve geneeskunde is een relatief nieuw vakgebied dat nog volop in ontwikkeling is. Het gaat hierbij om het herstellen of voorkomen van beschadiging van weefsels, cellen of organen door gebruik te maken van het zelfherstellende vermogen van het lichaam. Regeneratieve geneeskunde wordt onder meer ingezet bij bot en kraakbeenaandoeningen, orgaanziekten en beenmerg- en bloedziekten, maar biedt ook uitkomst bij kaalheid. Het vakgebied maakt deel uit van de biotechnologie, een van de gebieden die door het kabinet als prioritair is aangemerkt binnen de Nationale Technologiestrategie.

Minister Micky Adriaansens van het ministerie van EZK: “Onze Life Sciences & Health-sector staat er mondiaal goed op. Nederland is sterk in het ontwikkelen van nieuwe technologieën, zoals regeneratieve geneeskunde, waarbij het zelfherstellende vermogen van het lichaam wordt gestimuleerd. De SRGO-regeling stimuleert wetenschappelijke instellingen en het mkb om samen te werken. Zo kunnen we nog meer kennis omzetten in innovaties en succesvolle behandelingen ontwikkelen via regeneratieve geneeskunde.”

Drie tenders

De SRGO stimuleert mkb’ers en wetenschappelijke instellingen om samen te werken bij onderzoek en ontwikkeling naar een nieuw product of dienst in de regeneratieve geneeskunde. Het totale budget van de SRGO komt in delen beschikbaar via drie tenders.

Voor de eerste tender, die opent voor aanvragen van 1 juli tot 2 december 2024, is € 10 miljoen beschikbaar. Dit budget wordt verdeeld over de hoogst gerankte projecten. Per samenwerkingsproject is maximaal € 3 miljoen beschikbaar, waarvan minimaal 60% lening en maximaal 40% subsidie. De financiering komt vanuit het ministerie van EZK en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit.

RegMed XB

RegMed XB (regenerative medicine crossing borders) is een samenwerkingsverband tussen wetenschappelijke instellingen en bedrijven uit de topclusters in Nederland (Leiden, Utrecht, Brabant en Limburg) en Vlaanderen (Leuven). In 2021 kreeg dit samenwerkingsverband een subsidie van maximaal 56 miljoen euro voor de bouw van een fabriek voor regeneratieve geneeskunde.

Een van de pijlers van RegMed XB richt zich op samenwerkingen tussen wetenschappelijke instellingen en mkb-ondernemingen. Mkb’ers die nu werken aan klinische en commerciële toepassingen hebben vaak nauwelijks of geen financiële middelen om (aanvullend) fundamenteel of toegepast onderzoek te doen naar bijvoorbeeld een specifiek werkingsmechanisme of nieuwe toepassingen van een veelbelovende biomedische technologie. De nieuwe SRGO-regeling moet hier verandering in brengen.

In de regeling is extra aandacht voor projecten die zich richten op regeneratief geneeskundige behandelmethoden rondom orgaandonatie en -transplantatie. Nieuwe en betere behandelingen kunnen ervoor zorgen dat orgaantekorten worden verminderd.