Themadag over AI in het Catharina Ziekenhuis

8 april 2024
doctors with tablet pc doing handshake at hospital
AI
Nieuws

Eind maart vond de jaarlijkse themadag Radiotherapie plaats in het Catharina Ziekenhuis. Tijdens deze dag werden ruim 130 specialisten op het gebied van bestralen bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

Binnen de ziekenhuismuren neemt kunstmatige intelligentie een steeds belangrijkere rol in. Maar hoe pas je die AI op de goede manier toe in de praktijk? Wat zijn de grote valkuilen? Hoe zit het met wetgeving? Mogen en moeten artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners ook vertrouwen op hun gezonde verstand? En hoe doe je dat als AI bijzonder complexe problemen voor je oplost? Over die vraagstukken en nog vele andere kwamen sprekers aan het woord en werd in de zaal volop gediscussieerd.

‘Ziekenhuizen doen volop onderzoek naar AI. De technologie maakt dan ook steeds vaker zijn intrede in de klinische praktijk. Daarbij moeten we van elkaar leren’, zegt dagvoorzitter Coen Hurkmans, klinisch fysicus van het Catharina Ziekenhuis en hoogleraar aan de TU/e.

Ervaring uitwisselen

Kunstmatige intelligentie maakte de afgelopen jaren een stevige opmars en is bijna niet meer weg te denken uit de praktijk. Toch is er toch nog angst voor AI en de effecten daarvan op werkzaamheden in de praktijk. En dat terwijl er ook veel winst te halen is. De hoop is dat deze themadag zorgprofessionals stimuleert om vaker met AI aan de slag te gaan, maar ook dat ze elkaar waarschuwen voor valkuilen en ervaringen uitwisselen over wat wel en niet goed gaat.

De afdeling radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis organiseert elk jaar een themadag voor klinisch fysici (i.o.), radiotherapeutisch laboranten, radiotherapeuten (i.o.) en (project)medewerkers. Dit jaar kwamen experts van onder meer het Amsterdam UMC, NKI-AVL, Instituut Verbeeten, de Maastro clinic, het UMCG, het UMCU, de Radiotherapiegroep en het Catharina Ziekenhuis aan het woord.

Onderzoek naar inzet AI

In de afgelopen jaren werden in het Catharina Ziekenhuis verschillende onderzoeken gedaan naar de mogelijkheden van AI. Zo bekeek een onderzoeksteam van cardiologen of het met behulp van kunstmatige intelligentie mogelijk is hartfalen te diagnosticeren uit een enkel hartfilmpje. Op die manier kunnen dan ook andere mogelijke aandoeningen waar de klachten van een patiënt op kunnen wijzen, worden uitgesloten.

Een ander onderzoeksteam wilde achterhalen of een val van een 70-plusser in een ziekenhuis te voorspellen is. Ze gebruikten daarvoor de notities die meerdere keren per dag door verpleegkundigen in het dossier van een patiënt worden toegevoegd. Door textmining, een vorm van AI, kan zo meer inzicht worden gekregen in het concrete valriscio.