Trimbos komt met online interventie werklozen met psychische klachten

18 december 2017
Trimbos-fietsenmaker
Innovatie
Nieuws

Het Trimbos Instituut roept gemeenten op om mee te doen aan Grip op Werk, een volgens het instituut innovatieve online interventie voor werklozen met depressie en/of angstklachten die hen belemmeren in hun arbeidsparticipatie. De interventie is gericht op zowel klachtenreductie als op arbeidsparticipatie, waarbij beide aspecten elkaar positief beïnvloeden.

Grip Op Werk is gebaseerd op het eerder ontwikkelde, op jongeren en jongvolwassenen gerichte Gripopjedip.nl (https://www.gripopjedip.nl/nl/Home/) en bevat naast cognitieve gedragsmethodieken, ook re-integratie elementen. Grip Op Werk wordt online begeleid door een getrainde GGZ-professional. Het Trimbos spreekt over een integrale aanpak waar de werelden van GGZ en Werk & Inkomen samenkomen. De Grip Op Werk aanpak biedt directe mogelijkheid voor verbinding en afstemming tussen de GGZ en de re-integratie professional.

Het Instituut zoekt naar gemeenten die geïnteresseerd zijn in deelname aan de pilot van deze nieuwe interventie. Drie gemeenten nemen al aan de pilot deel, waarvoor aanmelden tot 20 januari 2018 mogelijk is. Grip Op Werk is een samenwerking tussen:

  • Stichting Grip op je Dip (Trimbos-instituut, de Jutters, Indigo, Dimence /Mindfit).
  • ZINZIZ (actief in het versterken van vakmanschap binnen de sociale zekerheid).