Wie houdt zich nog aan de eed van Hippocrates?

10 december 2019
werkende-mieren
Innovatie
Blog

Als arts beschik je vandaag de dag over nog geen 10 procent van wat de gezondheid van een patiënt bepaalt. Dit geringe percentage aan informatie is bovendien moeilijk toegankelijk in systemen als een EPD of ECD. Snel inzicht verkrijgen in de algehele situatie van een patiënt en het delen van inzichten met collega’s behoort niet tot de digitale smaken, die binnen onze werkomgeving worden aangeboden. De eed die we voor dit vak hebben afgelegd, staat hierdoor onder druk. En dat terwijl we de technologie die we nodig hebben, thuis allemaal al gebruiken. Accepteert u dit nog? Dat hoeft niet, want een digitale overlegruimte voor zorgprofessionals is under construction.

Hoe krijg je als arts nog zicht op de hele gezondheidssituatie van je patiënt in een alsmaar groeiend mappensysteem, met massa’s brieven en aantekeningen per patiënt, nog los van de talloze werklijsten, mails en aparte systemen waarin je de rest van de informatie bij elkaar zoekt? Hoe kun je nog garanderen dat je die ene cruciale waarde niet over het hoofd ziet?

Gebrek aan overzicht en de mogelijkheid om mijn klinische inzichten snel en gemakkelijk met collega’s te delen, ervaar ik dagelijks als medische misser. Wachten totdat een oplossing zich vanzelf aandient, vind ik op zijn zachtst gezegd onverantwoord. Daarom heb ik samen met zorg-ICT specialisten Han Kohar en Peter Walgemoed de handschoen opgepakt om dit probleem uit de wereld te helpen, letterlijk en figuurlijk. Gezamenlijk hebben we het concept uitgewerkt voor ‘fluKs Collaborative Space’, een virtuele overlegruimte voor zorgprofessionals, die wereldwijd opschaalbaar is.

Freedom of communication en application

Stelt u zich een digitaal prikbord voor, waarop alle leden van uw behandelteam hun eigen inzichten kunnen plaatsen over een gezamenlijke patiënt/cliënt. Van het eerste contact tot en met de uitvoering van het behandelplan. Inzichten, die eenvoudig zijn te koppelen aan de resultaten van onderzoeken en scans, die worden geïmporteerd vanuit de bestaande ICT-oplossingen van uw zorginstelling.

U kunt snel online met elkaar overleggen en goedkeuring verlenen aan stappen binnen de behandeling. En u kunt binnen het platform gebruik maken van elke applicatie, die u belangrijk vindt als ondersteuning van uw werk. Ofwel, freedom of communication en application. Dat is de essentie van fluKs.

Leren van elke patiënt

Even cruciaal als goed communiceren vind ik leren van elke patiënt. Daarin voorziet het fluKs concept door waardevolle informatie meteen in het proces vast te leggen voor de patiënt, zowel voor directe kennisdeling als (her)gebruik op de lange termijn.

Patiëntgegevens worden opgeslagen in een beveiligde datakluis, op naam van de zorgverlener en met toestemming van de betrokken patiënt. Zo is authenticatie gewaarborgd en is het gebruik van de data GDPR- of AVG-proof. Dit betekent dat we met deze patiëntdata over de muren van instellingen heen kunnen werken. Uiteraard maken we inzichtelijk wanneer en waarvoor de patiënt toestemming heeft gegeven en wat op welke plaats met welke data wordt gedaan. Bovendien heeft een patiënt altijd de mogelijkheid om alleen toestemming te geven voor bepaalde onderdelen of de toestemming weer in te trekken.

fluKs in beeld

Natuurlijke rol zorgverlener hersteld

Op deze basis laten we de zorgverlener optreden als rentmeester van de patiëntdata, waardoor de natuurlijke rol van de zorgverlener weer wordt hersteld. Er ontstaat weer vertrouwelijkheid in de zorgrelatie: de patiënt kan erop vertrouwen dat de arts op de hoogte is van zijn gehele gezondheidssituatie.

Bovendien komen patiëntdata op een veilige manier beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en kunnen we volledige en goed geduide informatie doorsturen naar de persoonlijke gezondheidsomgeving van de patiënt.

Hippocrates 2.0

De eerste usecase van fluKs is inmiddels uitgewerkt, rondom een patiënt met borstkanker. Ook zijn we bezig met een directe koppeling van usecases aan wetenschappelijk onderzoek om de effectiviteit van de oplossing vast te stellen en om van te leren wat werkt en wat niet. Onze eerste stap richting de data driven doctor is gezet.

In lijn hiermee zou ik ook graag een eigentijdse versie van onze eed willen voorstellen, Hippocrates 2.0 zogezegd:

Als zorgverlener beloof ik aan mijn patiënt zorg en gezondheid te kunnen toevertrouwen. Hiervoor zal ik:

  • De technologie die ter beschikking is gebruiken
  • De zorginformatie waardevol maken
  • De zorginformatie ter beschikking stellen aan de patiënt en het kennisnetwerk van collega’s
  • Zorginformatie vertrouwelijk behandelen

Spreekt dit concept u aan? Heeft u nog suggesties die we mee kunnen nemen? Of wilt u bijdragen aan de uitrol van fluKs? Mail me op: gabriellespeijer@gmail.com