Zorgorganisaties gezocht voor testen KIK-V

di 18 juni 2024 - 08:45
Gegevensuitwisseling
Nieuws

In KIK-V werken Patiëntenfederatie Nederland, ActiZ, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Nederlandse Zorgautoriteit, VWS en Zorginstituut Nederland samen om het uitwisselen van informatie in de langdurige zorg te verbeteren. Zorgkantoren zetten zich in om in KIK-V de automatische uitwisseling van kerngegevens over kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders te realiseren. Technisch zijn de zorgkantoren er klaar voor. Zij zoeken nu zorgaanbieders die samen met hun zorgkantoor ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling.

Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen zich melden bij hun zorgkantoor. Op de website van KIK-V is meer informatie te vinden over het programma en de informatie-uitwisseling in de verpleeghuiszorg. Uiteindelijk wordt de uitwisseling via het KIK-V programma de gangbare manier om kerngegevens tussen betrokken partijen in de langdurige zorg te delen.

Afspraken over welke gegevens

Veel verschillende partijen verzamelen informatie over de verpleeghuiszorg. KIK-V zorgt ervoor dat deze uitvragen op elkaar worden afgestemd. Dit voorkomt onnodig werk voor zorgaanbieders. Daarnaast wordt de interpretatie en manier van aanleveren eenduidig waardoor het vergelijken van de informatie mogelijk is.

De partijen die zijn betrokken bij KIK-V hebben afspraken gemaakt over wie welke gegevens opvraagt en hoe deze vervolgens worden uitgewisseld. Zorgaanbieders kunnen op grond van die afspraken hun data geautomatiseerd en veilig delen met de partijen die de gegevens vraagt.

Vergelijkbare data

KIK-V zorgt voor gestroomlijnde processen, minder administratieve lasten, vergelijkbare data en de mogelijkheid om voortdurend te verbeteren. Dit bevordert de samenwerking, de kwaliteit en de transparantie binnen de zorg. Dit alles is goed voor het realiseren van toekomstbestendige zorg.

Voor de gegevensuitwisseling met de zorgkantoren zijn specifieke uitwisselprofielen vastgesteld. Deze profielen zorgen ervoor dat zorgkantoren vergelijkbare data ontvangen met een hogere kwaliteit. Daarnaast is de data actueler. Een aantal vroegtijdig betrokken zorgaanbieders heeft meegewerkt om deze uitwisseling via deze profielen technisch tot stand te brengen.

Oproep aan zorgaanbieders verpleeghuiszorg

Nu de uitwisseling technisch mogelijk is, kan de uitwisseling ook daadwerkelijk worden uitgeprobeerd. Om te toetsen of alles voor zowel zorgaanbieders als zorgkantoren naar wens werkt, zoeken de zorgkantoren zorgaanbieders die hieraan willen meewerken. Organisaties die dit willen, kunnen zich aanmelden bij hun zorgkantoor.