Zorgorganisaties worstelen met succesvol toepassen innovaties

2 juni 2022
samenwerking-innovatie
Innovatie
Nieuws

“In de zorg leren we evidence based te werken. Maar als het gaat om innovatie, lijkt het alsof iedereen dat is vergeten en vol goede moed op gevoel dingen probeert. Terwijl er zoveel wetenschappelijke kennis beschikbaar is.”

Fenna Heyning, directeur STZ (Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen) ziet zorgorganisaties worstelen met het succesvol implementeren van innovaties. “Een valkuil is dat je vanuit enthousiasme voor een technologie of product vergeet dat die gave innovatie wel de hele organisatie van zorg gaat veranderen. Daar komt kennis van verandering bij kijken én het besef dat je iedereen moet meenemen. Ook buiten je eigen domein.”

'Waarom'-vraag innovaties

Manon Roest – PhD Candidate bij de STZ – valt het in dit kader vooral op dat de ‘waarom-vraag’ bij innovaties nog maar beperkt beantwoord wordt door de RCT’s (Randomised Controlled/Clinical Trials) en validatiestudies die in ziekenhuizen lopen.

“De meeste studies focussen op of het werkt en hoeveel het kost. Dat zijn belangrijke parameters, maar uiteindelijk gaat het erom dat we met innovaties daadwerkelijk iets veranderen. Dat kan alleen als je weet waaróm iets wel of niet werkt. Dat zien we ook in de praktijk: als we bij 27 STZ-ziekenhuizen dezelfde innovatie implementeren, werkt het niet overal. Voor elk probleem is inmiddels wel een (technische) oplossing, maar implementatie is complex.”

Kennis ziekenhuizen intrekken

Catharina van Oostveen – van huis uit verpleegkundige, nu verpleegkundig decaan en bestuurder bij de STZ – vindt dan ook dat we af moeten van het idee ‘het werkt hier en dus werkt het elders ook’. “Dat is gewoon niet zo. Veel hangt af van de mensen die ergens werken, hoe de organisatie is ingericht en vooral ook: van de cultuur. Er is daarover veel kennis beschikbaar, maar die is in de ziekenhuiswereld nog beperkt aanwezig. We moeten die kennis de ziekenhuizen in trekken om innovaties te laten slagen en de zorgtransformatie te kunnen maken.”

Lees het volledige interview met Fenna Heyning, Manon Roest en Catharina van Oostveen in ICT&health 3, die op 17 juni verschijnt. Of lees de 'Onderzoek & Innovatie'-reeks blogs van Manon en Fenna, zoals Innovaties opschalen, welk model volgen we? en De Masterchef illusie.