Actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg

18 februari 2021
Actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg
Patiënt
Premium
 1. Vergrijzing en kosten nemen toe
  We worden steeds ouder en de omvangrijke babyboomgeneratie gaat massaal met pensioen. Dit heeft een dubbel effect op de (vraag naar) zorg. Enerzijds gaat een generatie zorgmedewerkers met pensioen; anderzijds zijn er meer ouderen met een zorgbehoefte. Het aantal 70-plussers groeit in de periode tot 2025 van 2,05 naar 2,75 miljoen. De verwachting is dat het aantal 80-plussers dan 1,25 miljoen bedraagt. Verder verdubbelt het aantal eenpersoonshuishoudens van 80-plussers tot 750.000 in 2040. De zorgkosten stijgen mee met ons welvaartsniveau en de medische technologie wordt steeds geavanceerder. De zorguitgaven stijgen in 2040 naar 174 miljard euro.
 2. Van zorg naar kwaliteit van leven 
  De zorg herdefinieert zichzelf. Marktwerking en decentralisaties liggen nog vers in ons geheugen, toch kijken we al vooruit. Steeds meer ziekenhuizen en zorginstellingen kijken naar kwaliteit van zorg en bieden meer toegevoegde waarde voor de patiënt. We gaan van gemiddelde tevredenheid naar meer kwaliteit. De behoefte van de patiënt komt centraler te staan. Persoonsgerichte integrale zorg is de nieuwe manier om in samenhang kwaliteit van leven te bieden. Dit vraagt om investeren in uitkomstgerichte zorg. 
 3. Patiënt/cliënt wordt kritische zorgconsument 
  Nederlanders worden aangemoedigd meer regie te nemen bij de eigen zorg en gezondheid. We zoeken actief informatie over onze situatie en stellen ons kritisch op. We kiezen niet altijd meer het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor onze aandoening, maar kiezen vaker voor maatwerkvoorzieningen. Het gaat zelfs verder: denk aan het zelf samenstellen van diëten voor een betere gezondheid; het inhuren van een leefstijlcoach om fit en gezond te blijven. Internet speelt hierin een grote rol. Het dicht de informatiekloof tussen arts en patiënt, met positieve effecten. 
 4. Zorg steeds vaker thuis 
  Nederland transformeert van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. De Participatiewet, Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben het zorgsysteem ingrijpend veranderd. Van traditionele zorg gaan we naar digitale zorg. Wat we thuis kunnen doen, doen we thuis, wat in het ziekenhuis moet, doen we daar. Dat betekent meer hulp van je sociale netwerk en minder van instanties.