‘Technologie als hulpmiddel om mensen te ondersteunen’

15 februari 2024
‘Technologie als hulpmiddel om mensen te ondersteunen’
Technologie
Premium

Samenwerken in een ecosysteem helpt om zorgtechnologie makkelijker ingevoerd en geadopteerd te krijgen. Reden voor Odido Business en Momo Medical om de handen ineen te slaan, vertellen Menno Gravemaker (CEO Momo Medical) en Dennis Klerk (Business development manager Zorg Odido Business). Voorwaarde daarbij is wel dat de mens voorop staat – de cliënt en zorgprofessional – en niet de technologie.

De Momo App & BedSense vormen de technologische basis van de activiteiten van scale up Momo Medical, vertelt oprichter en CEO Menno Gravemaker. Hij benadrukt meteen dat bij de toepassing van deze technologie de mens voorop staat: de behoeften van cliënten en zorgprofessionals.

Voor wat betreft de technologie: de Momo BedSense is een sensorplaat die op borsthoogte onder het matras van de bewoner wordt geplaatst. De sensoren geven informatie over druk, houding en trillingen. Deze data worden weergegeven in een app die inzicht geeft in welke bewoners veilig en rustig in bed liggen, wie onrustig is en wie dringend hulp nodig heeft - om bijvoorbeeld valincidenten te voorkomen. 

Zorgmedewerkers kunnen benodigde acties met de app goed inschatten. Behandelaren kunnen de beschikbare informatie analyseren. Dat kan aanleiding zijn om te kijken naar passende interventies, bijvoorbeeld om het slaappatroon te bevorderen. “We integreren inmiddels steeds meer met andere oplossingen om samen tot betere inzichten over cliënten en voor zorgmedewerkers en -organisaties te komen", stelt Gravemaker. “Dat gebeurt inmiddels met zo’n 10.000 BedSenses bij Nederlandse zorginstellingen.”

Betere nachtrust

De Momo App zorgt volgens Gravemaker voor een betere nachtrust, omdat er niet meer standaard drie keer per nacht iemand komt controleren. Zorgprofessionals hebben door inzet van app meer werkplezier, minder administratie en meer inzichten in hun bewoners. Voor de organisatie betekent dit minder verloop, wat gezien het personeelsgebrek en dure zzp’ers positief uitpakt.

“We horen bijvoorbeeld van zorgprofessionals dat ze na een blessure – zoals aan een knie – eerder kunnen beginnen omdat ze minder rond hoeven te lopen”, vult Jorien de Jonge aan, marketing lead bij Momo. “En iemand die zwanger was, kon het langer volhouden. De mensen die je hebt, geven zelf aan langer te willen door werken op momenten dat dit eerder niet kon.”

Een ander voordeel is dat BedSense en app (indirect) helpen om roosters rond te krijgen, voegt Gravemaker toe. “Zorgmedewerkers vragen om meer flexibiliteit, niet langer de standaard-roosters. Denk aan papa- en mamacontracten zodat iemand eerst met de kinderen kan ontbijten en ze naar school kan brengen. Dat gaat met een oplossing zoals die van ons makkelijker, door een veel beter overzicht van wie wanneer uit bed komt. Dan heb je bijvoorbeeld niet meteen twee mensen op een afdeling nodig om 7 uur.”

Technologie als hulpmiddel

Net als Momo Medical ziet Odido Business technologie als een hulpmiddel om mensen te ondersteunen, stelt Business development manager Zorg Dennis Klerk. “Voor Odido is het de uitdaging om zorgmedewerkers te helpen met innovatieve oplossingen en het stimuleren van de adoptie ervan. Wij kunnen techniek makkelijk naar de markt brengen, maar de uitdaging zit in het faciliteren van mensen en processen.”

Dat ziet Momo ook zo, alle reden om samen op te trekken, schetst Klerk. “Allereerst om zo het werkproces makkelijker en leuker te maken. Ten tweede zien we veel behoefte aan ontzorging. Er komt veel mooie en innovatieve technologie de markt op, maar hoe vertaal je dat naar een dienst waar cliënten en zorgprofessionals echt iets aan hebben? Daarom zoeken we partners die zo’n dienst ‘as a service’ aanbieden.”

Adoptie is drempel

Adoptie van technologie is vaak een grote drempel, merkt Gravemaker. “Technologie is best spannend. Tegelijkertijd weten ze dat ze het wel moeten adopteren wegens de groeiende werkdruk. Dan moet je er alleen wel op kunnen vertrouwen dat het altijd werkt.”

Dat geldt ook voor de BedSense. “Er is sprake van een soort mesh-netwerk waarbij alle BedSenses met elkaar communiceren, zodat de juiste alarmering altijd op de juiste smartphone aankomt. Maar dan moeten die BedSenses én de smartphones altijd een goede verbinding hebben, terwijl Wifi-netwerken van zorginstellingen lang niet altijd goed werken.”

Betrouwbaarheid

Deze wens tot betrouwbaarheid bracht Momo en Odido samen. Inmiddels heeft Momo Medical meer dan 1.000 smartphones met een simkaart van Odido verstrekt aan zorgorganisaties, evenals 4G-routers voor het mesh-netwerk, om altijd een betrouwbare connectie te garanderen. Gravemaker: “We zijn er zodanig van overtuigd dat onze oplossing altijd werkt, dat we een verpleeghuislocatie wiens netwerk er een dag uitligt, 2500 euro betalen.”

Om de betrouwbaarheid verder te vergroten, levert Odido tegenwoordig ook backup-simkaarten, vertelt Klerk. “Een extra sim in mobiele apparaten die automatisch wordt ingeschakeld als het Odido netwerk onder bepaalde kwaliteitsparameters komt. Dit wordt relevant op het moment dat je kritische toepassingen naar de smartphone wil verplaatsen en aan NEN-certificeringen wil blijven voldoen.”

Een bijkomend voordeel van zo’n betrouwbaar draadloos netwerk is volgens De Jonge dat je als organisatie niet meer afhankelijk bent van allerlei bedrading. “Vooral bij oude zorglocaties is dat handig, maar ook bij renovatie en nieuwbouwprojecten. Je kunt in feite overal binnen een dag starten.”

Andere drempelverlagers

Betrouwbaarheid is niet de enige manier om de adoptiedrempel te verlagen, vervolgt De Jonge. “Allereerst is eenvoud van belang. Het moet in één oogopslag duidelijk zijn hoe je met onze oplossing werkt. Daarnaast bouwen we de uitrol bij een organisatie stap voor stap op. We overweldigen niemand met een berg informatie in één keer. Ten derde willen we het gebruik leuk maken, bijvoorbeeld met iets simpels als vrolijke kleuren, of medewerkers die chocolade kunnen verdienen tijdens het implementatieproces.”

En, beaamt Gravemaker wat Klerk al aangaf: Momo Medical levert geen technologie, maar een dienst. “We bieden Momo BedSense als een abonnement. Eigenlijk leveren we dus een andere manier van werken. Een organisatie kan zo’n abonnement ook gewoon opzeggen, dan halen wij alles weer op. Die zekerheid van geen vendor lock-in maakt het voor veel organisaties al makkelijker om de stap te zetten naar het gebruik van onze oplossing.”

Uitdaging van opschalen

Overigens vindt Gravemaker dat veelal naar zorgmedewerkers wordt gewezen als het gaat om de uitdaging om innovaties op te schalen. Hij meent dat het vaak ook bij de bestuurder ligt, in het doen en durven. 

“De meeste zorgmedewerkers willen wel, maar bestuurders zitten met vragen zoals hoe het gefinancierd te krijgen, of het binnen het budget past. Dat werkt vaak meer blokkerend dan de adoptie op de werkvloer. Om zelf de volgende stap te zetten, hebben we ook echt meer bestuurders nodig die deze stap durven te zetten.”

Uiteindelijk, benadrukt Gravemaker, is ook een goede business case van belang. “De tijdwinst die de Momo App oplevert, is door Vilans onderbouwd: 5 minuten per dag per bewoner. De vraag is dan: hoe verzilver je die tijdwinst? In sommige organisaties is de werkdruk zodanig hoog, dat je alle tijdwinst terug moet stoppen in zorgcapaciteit om de zorg overeind te houden. Als bestuurder heb je dan misschien een probleem met je business case. Maar het levert wel op dat je personeel niet omvalt. Ook dat is een goede business case.”

De komende jaren wil Momo Medical in ieder geval – samen met Odido – kijken naar in hoeverre haar oplossing een verpleeg oproep systeem (VOS) in de dienst kan integreren. Daar zit ook een business model in, omdat zorgorganisaties dan geen apart VOS meer nodig hebben.

Klerk gelooft dat opschaling alleen mogelijk is wanneer alles rondom de techniek en toepassing wordt gefaciliteerd. "Hierbij zijn betrouwbaarheid, adoptie (eenvoud) en ontzorging belangrijk. Als we die drie zaken op orde hebben, komt opschaling vanzelf." 

Tegelijkertijd zien zorgmedewerkers een grote hoeveelheid aan zorgtechnologie en toepassingen op zich af komen, weet Klerk. “Het doel is om een complete dienst ‘as a service’ te leveren met zoveel mogelijk toepassingen op één device. Zodat zorgorganisaties en -medewerkers door de bomen het bos weer zien.” 

Door innovation partner