Hoe helpen zorgverzekeraars? Coronacrisis versnelt digitale transformatie zorg

14 april 2020
Hoe helpen zorgverzekeraars? Coronacrisis versnelt digitale transformatie zorg
Zorgverzekeraar
Premium

Een aantal maanden geleden gingen de gesprekken nog over hoe verzekerden en zorgverleners meegenomen konden worden in de digitale transformatie van de zorg. Inmiddels zien we ons geconfronteerd met een pandemie, die van digitaal het nieuwe normaal zal maken. De coronacrisis versnelt de digitale transformatie. Maatregelen die voor de korte termijn genomen zijn, hebben de neiging om een toekomstig gegeven te worden. Besluiten en implementaties die normaal weken, maanden of zelfs jaren duren, worden in crisistijd binnen uren of dagen gerealiseerd. Maar hoe zorgen we er nu voor dat zorgprofessionals die oplossingen ook na deze crisisperiode blijven gebruiken?

Zorgprofessionals moeten nu alle zeilen bijzetten, er wordt veel van hen gevraagd. Ze staan door de uitbraak van het coronavirus enorm onder druk, het is letterlijk alle hens aan dek. Wat zien zorgverzekeraars op dit moment gebeuren? Hoe dragen zij bij aan ondersteuning van zorgverleners? We praten er over met Jan Tebbens van Menzis, Menno Jansen van CZ en Jan Christiaan Huijsman van Zilveren Kruis.

Wat voor impact heeft de coronacrisis op innovatie in de zorg?
Jan Tebbens, projectmanager digitale zorg bij Menzis: “De afgelopen jaren hebben we op veel plekken laten zien welke bijdrage innovaties kunnen leveren aan de zorg. De uitbraak van het coronavirus zorgt voor een enorme versnelling. Bij de meeste zorgverzekeraars is een team ingericht voor spoedverzoeken van zorgverleners en andere partijen. De expertise van de afgelopen jaren komt nu juist van pas, we kunnen snel beoordelen wat er nodig is en welke ondersteuning we kunnen bieden.”

Overal in Nederland ontstaan goede initiatieven die de zorg ondersteunen. Hoe zorg je dat je niet verdwaalt in al die ideeën?
Menno Jansen, innovatiemanager bij CZ: “Het is ontzettend mooi om te zien hoe iedereen elkaar opzoekt en wil ondersteunen. Onder druk van de crisis ontstaat veel creativiteit en bereidwilligheid. De grootste uitdaging in zorg is natuurlijk het bestrijden van de crisis, maar daar stopt het niet. Voor alle initiatieven die worden aangedragen, wordt daarom een onderscheid gemaakt tussen direct aan corona gerelateerde initiatieven en oplossingen voor problematiek die daaruit voortvloeit. Niet alles is nieuw, we kunnen soms ook voortbouwen op bestaande fundamenten. Pilots die versneld worden opgeschaald.”

“Het belang van samenwerken is op dit moment groter dan ooit. Het is uit nood geboren, maar de implementatie zit in een soort snelkookpan. Of het nu gaat om bestaande pilots of nieuwe oplossingen, we weten elkaar als zorgverzekeraars snel te vinden en er is groot vertrouwen in elkaar. Er is gewoon niet de tijd om lang te praten, het is de tijd van doen.”

Meer dan corona alleen
Er is natuurlijk meer dan zorg voor coronapatiënten alleen. Het komt er extra bij. Daarom is er landelijk een versoepeling van regels in de eerstelijnszorg, de langdurige zorg en de ziekenhuiszorg. Meer ruimte voor digitale consulten, zorg op afstand en financiële ruimte voor hardware en consultancy. Toch becijferde Gupta1 onlangs dat er wekelijks naar schatting zo’n 3,5 miljoen ‘patiëntcontacten’ worden afgezegd.

Dat is gigantisch, stelt Jansen. “Niet al die behandelingen zullen worden ingehaald. Een deel van die behandelingen droogt op, maar een groot deel zal zich ook ophopen. Als we niet oppassen, ontwikkelt zich in de schaduw van de huidige crisis een nieuwe crisis. We moeten daar nu al over nadenken. Er wordt daarom verder gekeken dan de crisis van nu.”