‘Zorgtechnologie verdient vaste plek binnen hoger onderwijs’

29 augustus 2019
‘Zorgtechnologie verdient vaste plek binnen hoger onderwijs’

Dat technologische ontwikkelingen in de zorg een hoge vlucht nemen, is een voldongen feit. Sterker nog: er is geen ontkomen meer aan. Daarom is het zaak om zorg- en welzijnstudenten én ICT-studenten goed voor te bereiden op een werkveld dat ingrijpende veranderingen ondergaat. “Dit zijn de zorgprofessionals van de toekomst”, zegt Somaya Ben Allouch, lector Digital Life Centre aan de Hogeschool van Amsterdam.

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) benoemde Somaya Ben Allouch vorig jaar tot lector Digital Life Centre om een bijdrage te leveren aan het toegepaste onderzoek bij de HvA en Digital Life Centre in het bijzonder. Ben Allouch, voorheen lector Technology, Health & Care bij Saxion, promoveerde in 2008 aan de Universiteit Twente op het proefschrift The Design and Anticipated Adoption of Ambient Intelligence in the Home. 

Sindsdien timmert Ben Allouch hard aan de weg als onderzoeker waarbij de rol van (nieuwe) technologieën in de zorg centraal staat. Dit doet zij momenteel als lector Digital Life Centre aan de Hogeschool van Amsterdam. Het lectoraat Digital Life Centre, onderdeel van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie, richt zich op het ontwikkelen van kennis over digitale oplossingen, voor het welbevinden van burgers in een grootstedelijke omgeving.

Ben Allouch: “De afgelopen tien jaar is technologie steeds verder in het domein van de gezondheidszorg gekomen. Of je het nu hebt over mobiele telefoons, virtual reality of big data: zo’n beetje alles is er aanwezig. Voorheen ging het nog over de inzet van technologie binnen de institutionele omgeving, maar de laatste paar jaren wordt ook steeds meer gekeken naar technologie bij de extramuralisering (streven om buiten een intramurale instelling gelijkwaardige zorg te bieden, red.) van zorg. Dat zijn goede ontwikkelingen, maar het belangrijkste blijft dat technologie een doel in de zorg dient en dat de gebruikers van die technologie centraal staan.”

Het belang van de praktijk

Begin 2017 ging Regie-orgaan SIA van start met een nieuwe vorm van financiering voor onderzoek in het HBO: de SPRONG-subsidie. Deze subsidies zijn bedoeld om hogescholen te ondersteunen bij het opbouwen en versterken van onderzoeksgroepen. Eind 2017 ontving de HvA al twee miljoen euro subsidie voor zijn programma ‘Mensen in Beweging via Creatieve Technologie’, gericht op het versterken van onderzoek naar een gezondere leefstijl onder kwetsbare stadsbewoners.


"WE ZIJN IN NEDERLAND BEZIG OM ZORG -
TECHNOLOGIE OP DE KAART TE ZETTEN"

Ben Allouch: “Via projecten die we via de SPRONG-subsidie kunnen opzetten, proberen we de studenten al in een vroeg stadium kennis te laten maken met de praktijk. Die praktijk wijst uit dat we steeds vaker te maken krijgen met ICT en, niet onbelangrijk, dat er een kloof bestaat tussen de wereld van zorg en de wereld van ICT. We zien bijvoorbeeld dat zorgprofessionals wel met technologie willen werken, maar dat deze technologie niet altijd optimaal voor ze is ontworpen, of dat ze het niet gebruiken om data te ontsluiten. Of ze weten niet welke regels er gelden op het gebied van privacy en welke rechten patiënten op dit gebied hebben.”