Focus (weer) op de patiënt door digitalisering

27 oktober 2023
Focus (weer) op de patiënt door digitalisering
Premium

Het aantal uitdagingen binnen de zorg is in de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Door het nijpende personeelstekort en de vergrijzing wordt het invullen van goede zorg alsmaar gecompliceerder. De administratieve eisen voor zorginstellingen en ziekenhuizen groeien daarnaast gestaag.

IT-vraagstukken binnen de zorg 

Door de aanhoudende uitdagingen ligt de focus voor het zorgpersoneel vaak niet waar ze het willen: bij de patiënt. Digitalisering is voor de groeiende druk in de zorgsector een uitkomst. Zo zorgt bijvoorbeeld het Elektronische Patiënten Dossier (EPD) ervoor dat het gemakkelijker wordt voor zorgpersoneel om medische gegevens te beheren. Tegelijkertijd brengt de digitalisering specifieke vraagstukken met zich mee. 

Veilige gegevensoverdracht

Er gelden strikte regels als het gaat om dataverwerking en - opslag. Dit komt onder andere door de persoonsgegevens die verwerkt worden. Dit geldt tevens voor zorginstellingen en ziekenhuizen, door de hoeveelheid verwerkte gegevens die onder de AVG en GDPR vallen. Het voldoen aan deze strikte regels wordt arbeids- en tijdsintensiever. Dit zorgt voor een stijgende druk op de zorgsector. Dit komt tevens door het uitwisselen van data tussen verschillende zorginstellingen. Tijdens de overdracht van gegevens doen zich extra risico's voor, zoals het verliezen van data, tenzij dit van tevoren wordt afgevangen.

Het delen van data ontlast het zorgpersoneel echter aanzienlijk. Zo verkleint dit de kans op duplicatie van procedures. Hierdoor is het mogelijk voor zorgteams om efficiënter samen te werken. Tevens geldt sinds 1 juli 2023 de Wegiz in Nederland. Dit betekent dat zorgaanbieders verplicht worden om zorgdata elektronisch te delen. 

Voldoen aan Nederlandse wetgeving  

Dataveiligheid is niet vanzelfsprekend, maar wel van groot belang. Uw data opslaan bij een partij die u garandeert dat uw data voldoet aan de Europese wetgeving, is essentieel. Wilt u zekerheid dat uw data in Nederland opgeslagen staat? Dan is een partner die u datasoevereiniteit biedt van belang. Dit biedt extra zekerheid omtrent het voldoen aan de Nederlandse (strenge) eisen rondom wet- en regelgeving. Denk daarbij ook aan bepaalde normstellingen die voor uw instantie belangrijk zijn: ISO 27001, NEN7510, etc.

Personeel ontzorgen

Om te voldoen aan de strenge eisen rondom privacygevoelige gegevens en om tegelijkertijd uw zorgpersoneel en IT-medewerkers te ontzorgen kunt u kiezen voor een hybride IT-infrastructuur strategie.

U slaat uw data op in een datacenter op eigen locatie of bij een partner, of u kiest ervoor om uw gegevens, systemen en data in de cloud op te slaan. Echter, u heeft ook mogelijkheid om te kiezen voor een combinatie van de twee.

Een hybride IT-infrastructuur biedt u het beste van twee werelden: u kunt uw meest privacygevoelige data opslaan in een datacenter, maar de workloads die schaalbaarheid en flexibiliteit nodig hebben, slaat u op in de cloud. Zo zorgt u ervoor dat uw personeel laagdrempelig belangrijke gegevens deelt. Doordat belangrijke medische gegevens gedeeld worden, is het mogelijk voor het zorgpersoneel om sneller onderbouwde beslissingen te maken omtrent de behandeling van patiënten. Dit verlicht de administratieve last voor zowel uw eigen zorgpersoneel als het zorgpersoneel van andere zorginstellingen

Betrouwbare IT-infrastructuur partner

Een hybride IT-infrastructuur partner zorgt ervoor dat uw bedrijfskritische IT-processen veilig opgeslagen staan en u daarbij de voordelen van de (private) cloud geniet. Daarbij beschikken zij over de specialisatie die in de huidige arbeidsmarkt moeilijk vindbaar is. Tevens gelden certificeringen voor een IT-infrastructuur voor zowel de datacenterdiensten als de cloud diensten, ofwel end-to-end. Zo weet u dat uw data veilig in het datacenter én in de cloud opgeslagen staat. Een organisatie die beschikt over een NEN 7510, voldoet daarnaast aan de informatiebeveiligingseisen binnen de zorgsector.

Met een betrouwbare hybride IT-infrastructuur partner legt u de focus op uw organisatie en personeel terwijl u tegelijkertijd voldoet aan de (strenge) Nederlandse wetgeving.

Persoonlijk advies

Wilt u meer weten over een hybride IT-infrastructuur strategie? U downloadt onze infographic door de QR-code te scannen. Daarbij staan onze specialisten klaar om uw vragen te beantwoorden. Ons telefoonnummer is 073 88000 00. Ons mailadres is info@interconnect.nl.

Meer informatie?

Bekijk via de volgende link de voordelen van een hybride IT-infrastructuur.