Isala: goede IT-fundering cruciaal voor mobiele ondersteuning

11 december 2020
Isala: goede IT-fundering cruciaal voor mobiele ondersteuning
Premium

De werkdruk voor zorgpersoneel is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Beloftes van digitale gegevensuitwisseling zijn nog niet volledig in de praktijk gebracht. Los van de coronacrisis neemt de werkdruk toe door groei van het aantal senioren, met vaak meerdere aandoeningen. De werving van nieuw zorgpersoneel is ondanks een groeiend aantal initiatieven - zoals Transferpunt Zorg en Welzijn (zie pagina 42-43) - een kwestie van lange adem.

Er komt steeds wel meer aandacht voor de juiste zorg op de juiste plek, zoals ook de Federatie van medisch Specialisten (FMS) afgelopen november in een brief aan de Tweede Kamer schreef. De FMS stelde dat problematiek rondom niet altijd goed werkende of gebruiksonvriendelijke ICT-systemen echter een beperkende factor vormt. Daarnaast moeten e-health toepassingen voor zowel patiënten als zorgprofessionals goed beveiligd zijn. Om privacy-problemen te voorkomen, maar ook om te voorkomen dat hackers ziekenhuissystemen kunnen binnendringen om data te stelen of de systemen te gijzelen.

Noodzaak langer duidelijk
“De noodzaak voor goede en veilige mobiele oplossingen was al langer duidelijk”, stelt Jos Minnema, IT-architect bij Isala. “Door allerlei andere prioriteiten – nieuwbouw, fusie, overgang naar het HiX-EPD - is de uitvoering hiervan tot een jaar geleden gestagneerd. We hebben al wel goed nagedacht over de beste toepassingen voor de diverse doelgroepen en die uitgewerkt in vijf profielen – bijvoor- beeld met vaste hardware of eigen keuze in devices - zodat we snel aan de slag konden toen we ons eenmaal op mobiele toepassingen konden richten.”

Een voorbeeld is profiel 1, een gesloten ‘kiosk- model’ waar via IQ Messenger de verpleeg- oproepen binnenkomen. Minnema: “Zo’n mobiel device wordt dagelijks gebruikt, dus dat moet altijd werken. Dat vergt hele andere
gebruiks- en beveiligingsvereisten dan bijvoorbeeld een mobiel device voor administratief of ondersteunend personeel. Overigens werken we bij de eerste drie profielen met hetzelfde device, zodat we weten dat het altijd werkt op zowel WiFi als private gsm. Die strikte hardwarekeuze vereenvoudigt het beheer enorm.”

Veilige mobiele omgeving
Een jaar of anderhalf geleden kregen de IT-mensen van Isala de handen vrij om aan de slag te gaan met het invullen van de al langer bestaande behoefte aan een goede en veilige mobiele ondersteuning van het zorgpersoneel. Security was een integraal onderdeel van het bredere Mobile Device Management (MDM) beleid van Isala. “Iedereen was hierbij betrokken, van secu- rity officer en techneut tot en met algemeen management en zorgmedewerkers”, zegt Minnema. “Het MDM-beleid en de vijf gebruikersprofielen waren ongeveer tegelijk klaar, zodat we toen ook direct konden beginnen.”

Isala heeft op security-gebied het voortraject ook voortvarend uitgevoerd, stelt Paul De Rop van het bij het MDM-beheer betrokken Mobile- Iron. “De meeste grote ziekenhuizen waar wij mee samenwerken, pakken dit wel goed op. Het zijn vaak de kleinere zorginstellingen met alle data nog op eigen servers en een zelf beheerde Citrix-werkomgeving, die niet altijd goed weten hoe ze hun mobiele devices en toepassingen hierin veilig moeten verweven.”

Vooraf goed weten wat je wilt in het gebruik van mobiele devices en toepassingen, maakt het veel makkelijker om dat te vertalen naar alle technische vereisten, merkt De Rop. Zo draaide een use case met het VerpleegOproep Systeem bij Isala binnen een week. “Dat werkt dus veel sneller dan wanneer je eerst een toepassing uitrolt en dan pas kijkt wat in de praktijk de vereisten zijn van personeel en management.”

Vanaf begin meenemen
Bij Isala zijn de betrokkenen op alle niveaus vanaf het begin meegenomen, vertelt Minnema. “In het geval van de verpleegoproep hebben we dit nog verder uit elkaar getrokken. Bij de verpleegafdeling gynaecologie - die hier om zat te springen - hebben we IQ Messenger uitge- rold op devices die helemaal nog niet door een MDM-toepassing beheerd werden. Zo konden we kijken of en zo ja, hoe er met de VOS-app gewerkt kon worden. Voorheen kregen mensen een sms’je met informatie op hun mobiele device. Het verpleegoproep-systeem is dan een hele andere manier van werken.”

Na zes maanden met vooral positieve ervaringen werd op de verpleegafdeling het VOS-systeem eigenlijk helemaal opnieuw uitgerold, nu inclusief de MDM-oplossing van MobileIron en een nieuw device. Minnema: “Nu konden we naar het totaalplaatje kijken. Door dat niet allemaal in één keer te doen, kregen we een beter inzicht en konden de vervolgstappen sneller gezet worden – ook voor andere afdelingen.”