Transferpunt Zorg en Welzijn voor versnelde instroom personeel

11 december 2020
Transferpunt Zorg en Welzijn voor versnelde instroom personeel
Passende Zorg
Premium

Het Transferpunt Zorg en Welzijn helpt werkzoekenden op basis van hun skills aan een baan in zorg en welzijn. Het gaat om mensen die door de Covid-19 pandemie hun baan kwijtraken in sectoren als de luchtvaart, de horeca of de evenementenbranche. Het Transferpunt zet in op assessment, skills-matching, loopbaan-coaching en scholing om mensen duurzaam te plaatsen in functies die bij hen passen.

De zorg- en welzijnssector kent al langere tijd grote arbeidstekorten. Veel vacatures zijn moeilijk vervulbaar wegens de hoge eisen aan opleiding en certificering. De grote arbeidstekorten zijn door Covid-19 nijpend geworden. Ziekenhuizen maken personeelscapaciteit vrij voor intensieve zorg en schalen reguliere zorg af. Voortdurend dreigt de instroom in de intensieve zorg gaten te slaan bij andere zorg– en welzijnsinstellingen, omdat gediplomeerd personeel wordt wegge-
trokken naar plekken waar de nood het hoogst is.

Sinds de eerste Covid-19 golf in het voorjaar van 2020 kunnen oud-dokters en ex-verpleegkundigen zich aanmelden via de website Extra handen voor de zorg (zie kader pagina 43 rechtsonder) om als herintreder terug te keren naar de zorg. Een groot aantal van hen heeft ook echt een functie gevonden bij een ziekenhuis of een andere instelling. Maar daarmee is het grote arbeidstekort niet opgelost, mede omdat de meesten zich voor beperkte tijd beschikbaar hebben gesteld.

Tegelijk raken veel mensen in andere sectoren hun baan kwijt. Sommigen zijn zeer geïnteres- seerd om in zorg of welzijn aan de slag te gaan, maar beschikken niet over de vereiste diploma’s en certificaten. Deze groep heeft een grote behoefte aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding, evenals aan speciale leer-werktrajecten gericht op het verkrijgen van functies in zorg en welzijn.

Begeleiding loopbaanoriëntatie
House of Skills heeft voor de Metropoolregio Amsterdam het Transferpunt Zorg en Welzijn opgezet om geïnteresseerden te begeleiden bij de loopbaanoriëntatie, om- en bijscholing (zowel modulair als -verkort- BBL) en plaatsing in een baan. Iedereen is welkom: studenten, herintreders, zij-instromers, doorstromers en zorgmedewerkers die ander werk zoeken binnen de sector. In reactie op het hoge ziekteverzuim, richt het Transferpunt zich ook op het voorkomen van uitval door vroegtijdig te zware arbeidsbelasting van medewerkers te signaleren en aan te pakken.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via House of Skills (zie kader rechtsonder), of hun werkgever, intermediair of opleider. Zorg- en welzijnsinstellingen in de regio kunnen via House of Skills contact opnemen met het Transferpunt als zij personeel zoeken en mee willen werken aan het vormgeven van werk-leertrajecten voor zij-instromers. Ook werkgevers of sectororganisaties die boventallig personeel willen begeleiden naar de zorg, kunnen de hulp van het Transferpunt inroepen (zoals Luchtvaart Community Schiphol gedaan heeft).

Het Transferpunt richt zich momenteel op de Metropoolregio Amsterdam. Er zijn plannen om de aanpak uit te breiden naar meer regio’s, zoals Arnhem-Nijmegen. Een groot aantal stakeholders is bij het initiatief betrokken: Stichting Amstelring, FNV, Gemeente Amsterdam, HAN University of Applied Sciences, Hogeschool van Amsterdam, InHolland, James Loopbaan, Luchtvaart Community Schiphol, Nova College, sVBZ, Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam, ROCTOP, ROC van Amsterdam/ Flevoland, Sigra, TNO, UWV, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn en Zowelwerk.

Matching op basis skills
Het Transferpunt werkt met een innovatief matching-concept op basis van skills: vaardig- heden, competenties en eigenschappen die nodig zijn voor het werk. Skills maken op een groter detailniveau inzichtelijk wat voor werk mensen kunnen verrichten dan diploma’s of werkerva- ring. Kandidaten bekijken over welke skills zij beschikken en zoeken bijpassende banen in zorg en welzijn. Het Transferpunt verzorgt (1) de matching tussen werkgever en werkzoekende en organiseert samen met de onderwijsinstellingen en werkgevers (2) de scholing en (3) de begelei- ding op de werkvloer.