ADHDcentraal: succes e-health zit in toegankelijk, natuurlijk gebruik

vr 14 juni 2024
ADHDcentraal: succes e-health zit in toegankelijk, natuurlijk gebruik
Digitalisering
Premium

Hoe integreer je een digitaal platform met succes in je werkprocessen? Hoe zorg je voor een snelle en hoge adoptie van hybride zorg door patiënten en behandelaren? ADHDcentraal heeft hiermee uitgebreide ervaring opgedaan. Hun lessons learned delen ze graag met andere GGZ-aanbieders. “Maak het gebruik eenvoudig en toegankelijk en laat je behandelaren vanaf het begin het nut van de digitale toepassingen verkennen.”

De patiënten van ADHDcentraal, een expertise- centrum gespecialiseerd in diagnostiek naar en behandeling van ADHD bij volwassenen, worden vanuit heel Nederland via huisartsen doorverwezen. Al in 2017 zag ADHDcentraal de noodzaak om de fysieke zorg aan te vullen met digitale ondersteuning. ADHDcentraal zocht hiervoor - met hulp van moederbedrijf Dedimo - ondersteuning bij een partij die zowel een breed aanbod aan bestaande modules had, als de mogelijkheid om zelf modules te ontwikkelen. 

Deze ondersteuning werd gevonden bij Minddistrict, vertelt directeur Innovatie & Strategie Jan Eidse van Melle. “De coronapandemie gaf hieraan een impuls. We werken nu zeer veel met beeldbellen, maar ook met het digitaal aanleveren van informatie aan onze patiënten. Ook is het mogelijk voor patiënten om medische data bij te houden en gegevens met hun behandelaar te delen. Daar gaf het een extra voordeel dat we met het CMS van Minddistrict makkelijk eigen - op maat gemaakte - modules konden maken om zo eenvoudig informatie aan onze patiënten aan te kunnen bieden of uitvragen."

Integraal onderdeel

Inmiddels maakt het Minddistrict-platform integraal onderdeel uit van de werk- en behandelprocessen, vervolgt Van Melle. E-health wordt bij 100 procent van de behandelingen ingezet. Patiënten worden automatisch aangesloten. 

“Tegenwoordig maakt een ICT’er uit praktische overwegingen de modules in het CMS. Maar in het begin hebben onze psychologen dit ook zelf gedaan, wat hun betrokkenheid bij het platform vergrootte. Zo kregen wij inhoudsdeskundige behandelaren die goed konden uitleggen wat ze van het CMS of van Minddistrict nodig hadden. Dat werkt veel beter dan een vraag neerleggen bij een aanbieder die daar dan zelf mee aan de slag gaat. Het CMS zorgt voor minder afhankelijkheid en maximale flexibiliteit in het gebruik van digitale zorg.”

Minddistrict heeft zelf al een grote bibliotheek van dagboeken en e-health modules, benadrukt Dedimo’s manager ICT Bruno Aardenburg. “We hebben bekeken welke daarvan onze behandelaren het beste kunnen inzetten. Omdat die bibliotheek ook groeit, controleren we regelmatig of er nieuwe voor ons nuttige modules zijn. Een interne e-health werkgroep vult het aanbod aan met zelf ontwikkelde modules. Zij bekijken regelmatig of er nieuwe of aangepaste content nodig is. De behandelaren werken de inhoud volledig uit waarna één van ICT’ers de module in het CMS zet. Dat is voor ons praktischer dan wanneer iedereen zelf in het CMS werkt, hoewel dat in theorie ook kan: het CMS is erg gebruiksvriendelijk.”

Eenvoudig te koppelen

Prettig aan het platform van Minddistrict vindt Aardenburg dat het open en koppelbaar is. “Dat maakte het voor ons eenvoudig om het te koppelen aan onze workflows en aan ons EPD. Dit EPD is de ingang van onze behandelaren naar Minddistrict. Ze zijn dan direct ingelogd via single sign on, hebben geen aparte inlog voor Minddistrict nodig. Dat maakt het toekennen van e-health modules en lezen van feedback van patiënten heel natuurlijk en eenvoudig.”

Voor zowel behandelaren als patiënten is het ook fijn dat alle informatie over de behandeling direct vindbaar is in een eigen e-health omgeving”, vult Van Melle aan. “Papier kun je kwijtraken. Via een chatfunctie is het ook mogelijk om laagdrempelig vragen te stellen en te beantwoorden over lopende opdrachten, huiswerk et cetera. Verder werkt het heel goed dat behandelaren hun patiënten modules aan kunnen raden waarmee ze zelf thuis aan de slag kunnen.”

Belangrijk in een e-health platform vindt Aardenburg daarnaast schaalbaarheid. “Dat biedt Minddistrict: of je nou eenpitter bent of 200 medewerkers hebt: je kunt snel van start. Security-, privacy- en compliance-zaken zijn geregeld. Ook heeft Minddistrict veel API’s om makkelijk te koppelen. We ontwikkelen nu eigen software en nemen Minddistrict daarin mee, zodat ook die software eenvoudig te koppelen is. Zo krijg je een uniforme, natuurlijke ervaring. Ik vind het prettig dat Minddistrict hierin meedenkt en ons in hun roadmap meeneemt.”

Maximale eruit halen

Donovan Hogendoorn, accountmanager bij Minddistrict, noemt ADHDcentraal in het licht van bovenstaande verhaal een goed voorbeeld van een organisatie die het maximale uit het platform weet te halen. “Door vanuit hun eigen identiteit en zorgsoort zelf modules te ontwikkelen, sluit hun aanbod 100 procent aan op de zorgvraag. Voor transdiagnostische zaken zijn de algemene modules van Minddistrict goed inzetbaar. Die combinatie van maatwerk met standaard aanbod, evenals het goed koppelen van Minddistrict met hun workflow en hun EPD, geeft het gebruik ervan een heel natuurlijk gevoel. Dat werkt veel beter dan wanneer je het plug & play naast je normale werk en behandelaanbod gebruikt.”

Hogendoorn ziet een combinatie van factoren waardoor ADHDcentraal meer succes heeft in het gebruik van digitale zorg dan sommige andere aanbieders. “Zo hebben ze vanaf het begin duidelijk uitgedragen vanuit het management naar de werkvloer wat hun visie is op het inzetten van digitale zorg, en zorgde men ervoor dat er enthousiaste, betrokken ambassadeurs op de werkvloer waren. Ook het natuurlijk integreren van e-health in je workflows draagt bij aan adoptie van e-health, anders wordt het vaak als moeilijk gezien en wordt er omheen gewerkt. Daarnaast is het digitale aanbod laagdrempelig voor patiënten: met de chatfunctie, maar ook met modules die rekening houden met de specifieke problematiek van mensen met ADHD.”

Meer mogelijkheden

Klaar met digitalisering is ADHDcentraal allerminst, benadrukt Van Melle. “We zoeken meer mogelijkheden om Minddistrict te integreren. Het IT-landschap is versnipperd, ook voor de patiënt. Die raakt al snel de weg kwijt. We willen dus een omgeving creëren – ook via eigen softwareontwikkeling – die het nog eenvoudiger maakt voor patiënten om overzichtelijk alles dat ze nodig hebben op één plek te vinden, ook via hun mobiele telefoon.”

Nog betere behandelresultaten boeken kan volgens Van Melle wellicht door mobiel gebruik te stimuleren, zoals met het verzamelen van realtime informatie. “Denk aan hoe een patiënt zich op een bepaald moment voelt, waar de behandelaar dan snel op inspeelt. Dat is een volgende stap in het delen van informatie. En we willen er verder aan werken om iedereen één intuïtieve ervaring te bieden, ongeacht device en ongeacht het systeem waar men in zit.”

De uren van behandelaren zijn bovendien beperkt, vult Aardenburg aan. “Daarom kijken we er nu bijvoorbeeld naar of we e-health ook al kunnen inzetten in de soms langdurige periode dat iemand nog op de wachtlijst staat, bijvoorbeeld door al wat basic tricks en tips te geven. Ze zijn niet voor niets aangemeld. En dan kan een behandeling, als die nodig is, al in een hogere versnelling van start gaan.” 

Over Dedimo/ ADHD- centraal

ADHDcentraal is een landelijk actief expertisecentrum gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassenen. ADHDcentraal valt onder Dedimo, vier zorginitiatieven binnen de GGZ, die vanuit een centrale staf worden begeleid en aange- stuurd. Binnen Dedimo vinden ook de ‘research & development’ activiteiten plaats ter ondersteuning van de dochters. De andere initiatieven zijn:

WPEX: verzorgt psychiatrische, neuropsychologische, verzekeringsgeneeskundige en medisch specialistische expertise onderzoeken. 

QS Gezondheidsmanagement: verzorgt diagnose, behandeling en re-integratie bij psychisch verzuim (ARBO). 

SoberCare: een zorginstelling gespecialiseerd in de behandeling van alcoholverslaving. Het programma wordt grotendeels digitaal aangeboden. 

Tips voor optimaal gebruik van e-health in een organisatie 

• Maak het gebruik van e-health eenvoudig en toegankelijk. 

• Zorg ervoor dat het digitale aanbod goed aansluit bij de bestaande inhoudelijke behandelwijze en de relevante inhoudelijke onderwerpen. Zo zijn voor ADHD’ers met een korte aandachtsspanne zeker in het begin de behandelmodules kort en to the point.

• Laat behandelaren zelf – goed begeleid – verkennen wat er allemaal mogelijk is en betrek ze bij ontwikkeling van eigen modules. Zo is er geen grote, maar een natuurlijke overgang.

• Rol e-health niet meteen breed uit. Kijk eerst waar je het meest kunt winnen. Ga dan aan de slag met enkele pilots en breed samengestelde pilotgroepen, en laat e-health vervolgens geleidelijk lateraal door de organisatie heen groeien. 

CV

Donovan Hogendoorn is accountmanager bij Minddistrict.

Jan Eidse van Melle is directeur Innovatie & Strategie bij Dedimo/ADHDcentraal.

Bruno Aardenburg is manager ICT bij Dedimo/ADHDcentraal.

Door innovation partner