AI-ontwikkeling op radiologische beelden zoekt structuur

22 maart 2024
diagnostiek radiologie digitaal
Samenwerking
Nieuws

Als de ECR, het recente congres voor radiologen in Wenen, één ding duidelijk maakte, dan is het dat het tijd is om te stoppen met pilots met AI-toepassingen. De ontwikkelingen gaan dermate hard en werpen zoveel vragen op, dat het tijd is voor één landelijk platform (of één landelijke aanpak).

Als het om toepassingen van AI voor de radiologie gaat, is Jan Willem Kuiper, radioloog in het Ikazia Ziekenhuis, echt geen beginneling. Toch was hij uiterst verbaasd over wat hij in de stands en presentaties tijdens het ECR-congres van de European Society of Radiology hoorde en zag op dit gebied. Een belangrijke reden voor hem om dit jaar weer wel naar het congres te gaan, was dat in zijn vakgroep veel discussie wordt gevoerd over AI-toepassingen.

“Vooral over de vraag waar te beginnen. We hebben net een Stroke viewer met AI aangeschaft en dat gaf weer voeding aan de discussie over hoe nu verder. Over AI-leverancier Gleamer bijvoorbeeld wordt heel mooie reclame gemaakt, maar het blijft wel aan ons als radiologen om zelf te bepalen of we er ook daadwerkelijk baat bij hebben.”

Inzet AI-toepassingen

Waarom de verrassing van Kuiper? Radiologen staan immers bekend als voorlopers als het om de inzet van AI-toepassingen gaat. “Dat is ook wel zo”, zegt hij, “maar ik had gewoon niet zien aankomen dat de ontwikkelingen zó snel zouden gaan. Afgezien daarvan vraag ik mij af of die voorloper positie wel of niet goed is. We hadden die positie twintig jaar geleden met digitalisering ook al, en daarbij stelden we onszelf de vraag die we onszelf nu ook weer moeten stellen, namelijk: waar moet de investering vandaan komen en wat doet het voor de rest van het ziekenhuis?“

Toch is het onontkoombaar, reageert Hans Mekenkamp, partner bij MedicalPHIT. “Net als eerder met PACS het geval was, is ook AI weer een revolutie waar de radiologen niet omheen kunnen. Niet voor niets is vanuit de NVvR, ZN en VZVZ onder de naam AIFI – AI for Imaging – een initiatief gestart voor de ontwikkeling van een landelijk platform voor AI-innovatie in de zorg. We zagen dit al langer op ons afkomen en spelen hier een actieve rol in”

Keuzestress

Het is hard nodig om tot meer structuur te komen in hoe om te gaan met de ontwikkelingen op AI-gebied, meent Kuiper. “Je weet niet waar je moet beginnen. Je kunt allerlei pakketten kopen om mee aan de slag te gaan. Maar je weet niet of de aanbieder daarvan volgend jaar failliet is of is opgekocht door een grotere partij die er heel andere ideeën mee heeft. Alleen al voor de radiologie bestaan 22 van zulke platforms en 230 CE-gecertificeerde AI-algoritmen. Elke PACS-leverancier heeft een eigen appstore met een eigen businessmodel. En daarnaast zijn er natuurlijk de platforms vanuit Amazon en Google.”

Geen wonder dus dat radiologen door de bomen het bos niet meer zien, vindt Mekenkamp. “Bij de continuïteit van al die aanbieders kun je inderdaad vraagtekens plaatsen”, zegt hij. “En met Amazon en Google hebben veel mensen uit oogpunt van privacy van patiëntgegevens moeite. Begrijpelijk, maar op basis daarvan beslissen dat ziekenhuizen de systemen toch maar binnen de muren moeten houden is onwerkbaar. Dat kunnen individuele ziekenhuizen helemaal niet aan, ze moeten echt naar de cloud.”

Urgentiebesef

Hoe dan verder? “Wij zijn nu met collega’s aan het kijken welke applicaties echt zinvol zijn voor ons”, stelt Kuiper. “Maar we weten heel goed dat dit nog niet betekent dat we vervolgens ook snel stappen kunnen zetten. Terwijl de sense of urgency er echt wel is. Vooral de UMC’s zijn al toepassingen aan het aanschaffen, maar ook die hebben veelal nog geen platform gekozen.”

Lees het hele artikel in ICT&health 2, die op 12 april verschijnt.

Door innovation partner