AP: apothekers hoeven datalek bij andere zorgverlener niet altijd te melden

2 mei 2019
team of pharmacist chemist woman  in pharmacy drugstore
Nieuws

Apothekers hoeven een datalek bij een andere zorgverlener met geheimhoudingsplicht niet altijd te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zij kunnen volgens de KNMP een afweging maken of het nodig is om een datalek te melden door het risico op nadelige gevolgen voor de patiënt te beoordelen. Zij horen het datalek wel op te nemen in het interne register van de apotheek.

Elke zorgverlener dient bij het ontvangen van patiëntgegevens het vertrouwelijk karakter te begrijpen waarmee de gegevens onder het bereik van het beroepsgeheim vallen. Hierdoor kan het risico op nadelige gevolgen voor de betrokkene minimaal zijn en hoeft het datalek niet altijd te worden gemeld bij de AP, zo legt de brancheorganisatie voor apothekers nu uit. Apothekers kunnen bij twijfel hun Functionaris Gegevensbescherming (FG) om hulp vragen of voor de zekerheid een melding maken bij de AP.

De KNMP had begin mei 2019 eerder een onjuist bericht op de website gepubliceerd. Hierin werd ten onrechte vermeld dat de AP vindt dat apothekers een datalek niet hoeven te melden wanneer deze bij een andere zorgverlener terechtgekomen is vanwege de geheimhoudingsplicht van de zorgverlener.

Zorg vorig jaar op eerste plek met datalekken

De AP meldde begin dit jaar 20.881 datalekken in 2018, een verdubbeling ten opzichte van 2017. De meeste datalekken werden zoals de gemeld door organisaties uit de sectoren zorg en welzijn, openbaar bestuur en financiële dienstverlening. Op dit gebied is er de afgelopen jaren niets veranderd.

Zorg & welzijn stond in 2018 op de eerste plek met 29 procent aandeel. Dat was in 2017 ook het geval. Toen ging het om 31 procent (3.105 meldingen). In 2016, het eerste jaar dat in Nederland de Meldplicht datalekken gold, kwam het percentage ook op 29 procent uit. Dat jaar waren er 5.500 meldingen van datalekken, ruim een kwart van het aantal in 2018.

De meeste meldingen in de zorg waren vorig jaar afkomstig van apotheken en huisartsen. Die groep voor ruim een kwart (27%) van alle datalekken.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens, januari 2019

Vorig jaar riep apothekersbrancheorganisatie KNMP leden op om deel te nemen aan een onderzoek naar het niet melden van datalekken onder apothekers.