Conscia blijft netwerkbeheer en security partner MUMC+

18 januari 2024
maastricht UMC+
ICT
Nieuws

Het MUMC+ heeft haar ruim 20 jaar durende samenwerking met IT-leverancier Conscia hernieuwd. Met deze nieuwe langdurige samenwerking blijft Conscia voor het Maastrichtse Universitair Medisch Centrum + de partner voor het beheer van de netwerkinfrastructuur, aanvullend op netwerk-security en SOC-diensten.

Beide partijen richten zich in deze samenwerking op het continueren van de bestaande dienstverlening op het gebied van netwerkbeheer en security. Conscia levert en implementeert daarbij ook de benodigde hardware. De focus ligt op innovatie en een veilige IT-omgeving om de patiëntveiligheid te garanderen. Het beheer en support van de netwerkomgeving, en actieve monitoring op mogelijke dreigingen worden door Conscia uit handen van het MUMC+ genomen.

Overeenkomst voor netwerkbeheer en security

Het Universitaire Ziekenhuis van Maastricht richt zich naast zorg op onderzoek, onderwijs, gezondheidsbevordering en (ziekte)preventie. Daarbij speelt ook digitalisering een belangrijke rol. Dat werd enkele maanden geleden nog eens benadrukt door de bevlogen bestuursvoorzitter van het Maastricht UMC+, Helen Mertens. Het MUMC+ kiest onder andere voor ‘hybride zorg’: zorg waarbij digitale middelen een prominente plek innemen om patiënten vertrouwen en regie te geven in hun eigen zorgproces. Dat het Mertens serieus is, blijkt niet in de laatste plaats uit de ambitie om in 2025 landelijk koploper digitale zorg te zijn.

De keuze om voor het beheer van de netwerkinfrastructuur, aanvullend op netwerk-security en SOC-diensten weer voor Conscia te kiezen werd bekrachtigd na een succesvol doorlopen Europees aanbestedingstraject door de IT-leverancier. Het MUMC+ keek bij het maken van de keuze met name naar de kwaliteit van de dienstverlening, de visie op innovatie en de uitgebreide ervaring in de ziekenhuiszorg.

“Dankzij ons duurzame partnership met MUMC+ en ons sterke track record in de ziekenhuiszorg in Nederland kunnen we opnieuw gezamenlijk vooruitkijken naar een belangrijke periode in de gezondheidszorg”, zegt Marcel Cappetti, algemeen directeur van Conscia en executive sponsor van de samenwerking.

Vernieuwing en innovatie essentieel

"Bij het Maastricht UMC+ focussen we op preventie, herstel van ziekte, regionale samenwerking, het toepassen van data in de zorg en het opleiden van toekomstige artsen. Willen we die doelen bereiken dan is continue vernieuwing en innovatie essentieel. Daarvoor moet ons fundament betrouwbaar zijn en cruciale informatie, zoals patiëntgegevens, goed beveiligd zijn. Verder moet onze infrastructuur met ons meegroeien en de ruimte bieden om die doelen te verwezenlijken", aldus Paul Hillman, CIO bij MUMC+.

"Met Conscia werken we al lange tijd prettig samen. Ze begrijpen het belang van continuïteit en hebben daarnaast een sterke visie op de innovatiemogelijkheden in de zorg, waardoor ze ook in dit traject voor ons als beste partner naar voren zijn gekomen", besluit de CIO.

“Innovatie zal een belangrijke rol spelen bij het oplossen van uitdagingen in een sector waarin de druk alsmaar oploopt. Daarnaast komt de NIS2-wetgeving eraan, die hoge beveiligingseisen stelt. Een sterke netwerkinfrastructuur, waarbij eventuele bedreigingen worden ondervangen door onze SOC-diensten bereidt het MUMC+ verder voor op die toekomst”, voegt Cappetti daar aan toe.

Door innovation partner