Diakonessenhuis schenkt Utrecht 56 connectieve AED's

4 oktober 2023
AED
Tweedelijn
Nieuws

Het Diakonessenhuis heeft 56 AED´s geschonken aan Utrecht. Op die manier kan een effectief AED-netwerk in de stad worden gebouwd. Alle AED’s worden 24/7 gemonitord en op afstand uitgelezen door leverancier Fuego B.V. Hierdoor is altijd bekend wat de status van een AED is, ook nadat hij is ingezet, en is een AED in principe altijd gebruiksklaar. Hiermee is de Utrecht nu nog beter voorbereid op noodsituaties waarin snelle reanimatie van cruciaal belang is.

Op Wereld Hart Dag, op 29 september 2023,  voltooit het Diakonessenhuis een tweejarig samenwerkingsproject door 56 geavanceerde AED's te schenken aan de stad Utrecht. Deze nieuwe AED's spelen een cruciale rol bij het vergroten van de overlevingskansen van mensen die getroffen worden door een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Uit statistieken blijkt dat, wanneer reanimatie met een AED binnen zes minuten plaatsvindt, de overlevingskans tussen de 50% en 70% ligt. Daarom is het van vitaal belang dat er binnen 500 meter een AED beschikbaar is voor noodsituaties.

Levensreddende apparaten

Een opvallend aspect van dit project is dat alle 56 AED's continu worden gemonitord en op afstand worden uitgelezen door de leverancier van deze levensreddende apparaten. Hierdoor is te allen tijde bekend wat de status van elke AED is, zelfs nadat deze is ingezet in een noodgeval.

De real-time monitoring maakt snelle interventie mogelijk, wat van cruciaal belang kan zijn in noodsituaties. Tycho van der Spoel, cardioloog in het Diakonessenhuis, benadrukt op de website van het ziekenhuis het belang van betrokkenheid van de gemeenschap en burgerhulpverleners bij dit initiatief. "Juist op plaatsen met betrokken burgers en actieve bewonersorganisaties werkt het AED-netwerk het best. Burgerhulpverleners die in de buurt van het slachtoffer zijn, kunnen dan in de eerste (cruciale) minuten hulp verlenen met een AED, terwijl een ambulance onderweg is. De leverancier verzorgt reanimatieopleidingen voor mensen die burgerhulpverlener willen worden. Op de Wereld Hart Dag zelf deden nog ruim twintig Utrechters mee aan de afsluitende gratis reanimatiecursus. En dat was een mooie nieuwe impuls voor het aantal burgerhulpverleners.”

Dekkend AED-netwerk

De voorzitter van de Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis, John Taks, prijst het samenwerkingsproject en benadrukt het belang van gezondheid en preventie in de stad."Ons ziekenhuis heeft al bijna 180 jaar hart voor de stad. We vinden gezondheid, preventie en passende zorg erg belangrijk. Bovendien vraagt de overheid in het Integraal Zorgakkoord aandacht voor het goed en toegankelijk houden van de zorg in de toekomst en wordt de zorgsector en de maatschappij gevraagd om, om samen met de overheid, aan het werk te gaan om dat te bereiken. Dankzij deze samenwerking hebben we een mooie bijdrage geleverd aan een effectieve toegang tot de acute zorg. Ik ben er blij mee!"

AED’s verbonden met de cloud

Een bijzonder kenmerk van deze nieuwe generatie AED's is hun connectiviteit met de cloud. Deze online AED's bieden aanzienlijke voordelen ten opzichte van oudere offline apparaten. Ze zijn niet alleen in staat om het slachtoffer te reanimeren, maar kunnen ook snel en nauwkeurig patiëntgegevens delen met medische professionals. Voorheen vereiste het verzamelen van elektrocardiogram (ECG)-gegevens handmatige downloads van de AED, hetgeen vertragingen kon veroorzaken bij het verkrijgen en delen van cruciale informatie.

Met de nieuwe mogelijkheden van online AED's wordt het delen van data eenvoudiger. Waar voorheen handmatige inspecties nodig waren om defibrillatoren gebruiksklaar te maken, wordt dit nu geautomatiseerd met geavanceerde AED-tests. Op die manier wordt het beheer van batterijvervaldata, elektrode-pads en de locatie van de AED een stuk effectiever en eenvoudiger.