Digitaal ziekenhuis Ksyos geeft zorgverlening impuls

12 april 2024
Digitalisering
Nieuws

Het digitaal ziekenhuis Ksyos kan zeker niet ontbreken tijdens de ICT&health World Conference. Met 20 jaar ervaring, 7.500 huisartsen en 4.500 medisch specialisten en paramedici biedt Ksyos laagcomplexe, medisch specialistische, passende zorg zonder wachttijd.

Het digitaal ziekenhuis Ksyos kan zeker niet ontbreken tijdens de ICT&health World Conference. Met 20 jaar ervaring, 7.500 huisartsen en 4.500 medisch specialisten en paramedici biedt Ksyos laagcomplexe, medisch specialistische, passende zorg zonder wachttijd.

De zorggebieden waarin het ziekenhuis actief is, zijn: cardiologie, slaap, obesitas, GGZ, dermatologie, oogheelkunde, audiologie en allergologie. “Het grote verschil met een ziekenhuis zoals we dat in Nederland kennen, is dat Ksyos slim gebruikmaakt van de nieuwe technologie waardoor de capaciteit in de zorg anders wordt benut. Hierdoor kan Ksyos sneller zorg leveren, dicht bij de patiënt en als het kan zelfs thuis. De techniek draagt positief bij aan de kwaliteit van de zorgverlening. En ondanks dat we een digitaal ziekenhuis zijn, is onze zorg zeker persoonlijk. Door de digitale werkwijze ontstaat meer tijd voor de patiënt”, vertelt algemeen directeur van Ksyos, Bas van Nispen.

Gezondheid bereikbaar en betaalbaar voor iedereen

Ksyos ziet als digitaal ziekenhuis voor zichzelf een rol weggelegd om samen met andere zorgpartijen de zorg van de toekomst vorm te geven en beter te maken. “De ICT&health World Conference is voor ons een belangrijke ontmoetingsplaats om geïnspireerd te raken. Ook is het voor ons een gelegenheid om de samenwerking op te zoeken met partijen die dezelfde ambitie hebben: toekomstbestendige zorg ontwikkelen door te innoveren”, zegt Van Nispen.

Tijdens de conferentie wil Ksyos vooral hun breed zorgaanbod aan passende zorg laten zien. Ze hopen daarmee bezoekers nog meer te inspireren en bewust te maken van de mogelijkheden die er al zijn. “Sinds corona heeft het bewustzijn van de kansen van e-health een vlucht genomen. Er is zoveel meer mogelijk dan men denkt. Juist dichtbij huis: in de eigen huisartsenpraktijk, optiekzaak en zelfs thuis. Door de zorgverlening slimmer te organiseren en digitaler te maken, ondersteunen wij de zorgverlener. Op die manier draagt Ksyos bij aan het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt en het tekort aan zorgpersoneel. We zetten in op het anders benutten van capaciteit. Dat betekent ook dat we inzetten op het terugbrengen van de wachttijden voor patiënten. Leidend is daarbij de juiste zorg op de juiste plek. Dus digitaal als het kan, fysiek als het moet”, legt Van Nispen uit.

Vliegwieleffect zorgtransformatie

Door de aanwezigheid van Ksyos tijdens de ICT&health World Conference hoopt Ksyos dat er meer partijen zijn die kansen zien voor samenwerking om zo het vliegwieleffect van zorgtransformatie te versnellen. “Daarbij is het belangrijk om vooral te zien wat er allemaal al is en kan, in plaats van steeds opnieuw allemaal hetzelfde wiel uit te vinden. Wij verwachten dat over vijf jaar de zorg als gevolg van de digitalisering sneller, beter, menselijker en toegankelijker is” zegt Van Nispen.