Digitalisering Slingeland, online drugsonderzoek Trimbos, en meer

31 mei 2024
Digitalisering
Nieuws

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de digitalisering bij het Slingeland Ziekenhuis, de overstap naar digitale folders van het Martini Ziekenhuis en een online Europees drugsonderzoek. Verder ook nog aandacht voor twee bestuurlijke wisselingen; de nieuwe programmadirecteur van de Zeeuwse Zorg Coalitie en de nieuwe bestuursvoorzitter van de SAZ.

Slingeland digitaliseert zorg

Het Slingeland Ziekenhuis in de Achterhoek in een van de zorginstellingen waar hard gewerkt wordt aan het toegankelijk houden van de zorg. Digitalisering speelt daarbij een steeds grotere rol. Met digitale middelen worden patiënten in staat gesteld steeds meer zaken vanuit thuis te regelen. Daardoor hoeven ze alleen nog naar het ziekenhuis te komen als dat echt nodig is.

Om patiënten een betere kijk te geven op de meerwaarde van digitalisering en hoe ze deze middelen op de juiste manier kunnen inzetten om de zorg ook in de Achterhoek toegankelijk te houden, heeft het Slingeland Ziekenhuis een overzichtelijk schema gemaakt van een patiëntreis.

Digitale folders Martini

Het Martini Ziekenhuis is deze maand overgestapt van het gebruik van papieren naar digitale folders. Patiënten kunnen de bekende folders vanaf nu allemaal terugvinden in het patiëntenportaal van het ziekenhuis: MijnMartini. Daarnaast zijn de folders ook nog te vinden op de website van het ziekenhuis.

“We werken ernaartoe dat we steeds meer informatie voor de patiënt digitaal en op één plek gaan aanbieden: in patiëntenportaal Mijn Martini. Dit geeft overzicht en draagt bij aan toegankelijke zorg. Daarnaast is het aanbieden van digitale informatie duurzamer, omdat we veel minder papier gaan gebruiken”, aldus het Martini Ziekenhuis.

Online onderzoek naar drugsgebruik

Ook dit jaar wordt weer een Europees breed onderzoek gestart naar het drugsgebruik in Europa. Het Europese Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA) wil het gebruik van drugs zo beter in kaart brengen. In Nederland wordt dit online onderzoek uitgevoerd door het Trimbos instituut.

Binnen de ‘European Web Survey on Drugs’ wordt onder andere gekeken naar hoe vaak mensen verschillende drugs gebruiken, waarom ze drugs gebruiken en met welke drugs zij die combineren. Het doel van het onderzoek is om informatie te verzamelen over hoe patronen van drugsgebruik en drugsmarkten binnen Europa verschillen. Het onderzoek is tot nu toe drie keer eerder uitgevoerd: in 2016, 2017 en 2021.

Nieuwe voorzitter SAZ

Op 1 juni wordt Mariska Shekary-Moonen de nieuwe voorzitter van de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). Zij volgt Bert Kleinlugtenbeld op, wiens maximale zittingstermijn van acht jaar verstreken is. Mariska, bestuurder van het Zaans Medisch Centrum, is sinds 2022 lid van het SAZ.

“Ik ben nauw betrokken geweest bij de herijking strategische koers 2023-2030. Een koers waarbij 29 regionale ziekenhuizen verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap tonen om goede zorg in de regio toegankelijk te houden, waar nodig verbindend te verwijzen en op duurzame wijze met mensen en middelen om te gaan. Een koers die volledig aansluit bij mijn persoonlijke visie op hetgeen er de komende jaren nodig is in de zorg. Verbind de basis, hier wordt immers het overgrote deel van de zorg geleverd. Omarm diversiteit van (zorg)sectoren, bouw aan vertrouwen en creëer netwerken om vandaaruit met en voor onze patiënten/cliënten aan preventie te werken en een integraal en passend zorgaanbod te bieden”, aldus de nieuwe SAZ voorzitter.

Programmadirecteur Zeeuwse Zorg Coalitie

Met ingang van 1 juni wordt Peter van den Berg de nieuwe programmadirecteur van de Zeeuwse Zorg Coalitie. In zijn vorige functies heeft hij veel ervaring opgedaan in het aanjagen van transformaties, zowel binnen als buiten de zorg, stelt Peter Bennemeer, bestuursvoorzitter van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Van der Meer werkte onder andere bij ZorgSaam, Oracle, TUI en DHL.

“De toekomst is nu. Onze provincie is volop aan het transformeren om de zorg en ondersteuning ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Ik kijk er naar uit om samen met inwoners, professionals en bestuurders het regioplan ‘Samen houden we Zeeland gezond én de Zeeuwse zorg gezond’ te realiseren en impact te maken op de beweging naar méér gezondheid, méér samenwerking in de regio en het toekomstbestendig inrichten van zorg en ondersteuning”, aldus Van den Berg.