Drents Practoraat moet zorgtechnologie ouderen ontwikkelen

wo 26 oktober 2016 - 14:12
Nieuws

Drenthe is een onderzoeks- en opleidingscentrum voor de ontwikkeling van zorgtechnologie rijker: het Practoraat Zorg & (Sensor)technologie voor Drenthe. Het centrum bundelt expertise van studenten, zorginstellingen en bedrijven. Het totale budget voor het project bedraagt ruim twee miljoen euro.

Het Practoraat is tot stand  gekomen via een samenwerking tussen Drenthe College, Hanzehogeschool Groningen, Provincie Drenthe en Gemeente Assen. Het centrum vormt volgens de provincie Drenthe een uniek onderzoeks- en opleidingscentrum. MBO- en HBO-studenten werken samen met een reeks zorginstellingen en bedrijven aan de ontwikkeling en praktische toepassing van technologische innovaties voor de zorg.

Groeiende zorgbehoefte ouderen

Een belangrijke reden voor de oprichting van het Practoraat is de groeiende zorgbehoefte in de provincie als gevolg van toenemende vergrijzing en deels daarmee samenhangende stijgende zorgkosten. De te ontwikkelen en toe te passen innovatieve technische oplossingen moeten dan ook ouderen helpen om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven.

Studenten doen binnen het Practoraat onderzoek naar hoe (sensor)technologie zo optimaal mogelijk ingezet kan worden voor zorgvragers en zorgverleners. Verder komen er speciale onderwijsmodules. Daarmee kunnen zorg- en techniekstudenten evenals huidige medewerkers van de zorg- en innovatiepartners van het Practoraat hun kennis en vaardigheden op het gebied van zorg en technologie verdiepen. Het hele proces biedt volgens de provincie ook kansen voor regionale bedrijven.

RIF-subsidie

Voor het opstarten van het Practoraat hebben de gemeente Assen en Provincie Drenthe allebei 200.000 euro bijgedragen. Verder heeft  het ministerie van OC&W een subsidie toegekend van 675.897 euro vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF).

De aanvraag voor de RIF-subsidie is gebaseerd op de successen van de Innovatiewerkplaats Zorg en (sensor)Technologie die vanaf 2015 tot eind 2016 loopt. Deze werkplaats is ook gebaseerd op een brede publiek-private samenwerking die de afgelopen twee jaar toepassingen zoals het slimme toilet en het 'COPD t-shirt' opleverde. Deze producten zijn nu in de testfase en vormen mede de basis voor de zorg van de toekomst én verdere ontwikkelingen binnen het Practoraat.