E-Nose blaastest kan coronavirus besmetting uitsluiten

15 oktober 2020
Swab-test
Innovatie
Nieuws

Uit onderzoek van het LUMC en Franciscus Gasthuis & Vlietland is gebleken dat de e-Nose 'SpiroNose' in staat is corona-infecties uit te sluiten. Het apparaat kan aan de uitgeblazen adem 'ruiken' dat iemand met zekerheid het virus niet heeft. Op korte termijn zal de SpiroNose door de GGD ingezet gaan worden om zo het aantal onnodig uitgevoerde coronatest te kunnen verminderen.

De e-Nose is inmiddels bij meer dan 1800 patiënten, in de teststraat van de GGD Amsterdam, getest. Bij zo'n driekwart van die personen kon door middel van een eenvoudige blaastest met de e-Nose vastgesteld worden dat zij niet met het coronavirus besmet waren. Dit betekent dat bij deze personen geen aanvullende tijdrovende laboratoriumtest nodig was. Het ministerie van VWS heeft al enkele honderden e-Nose 'blaastest-apparaten' besteld. Die zullen ingezet worden in de teststraten van de GGD.

E-nose; de corona blaastest

"De SpiroNose meet 'vluchtige organische componenten'. Dit zijn hele kleine deeltjes die vrijkomen als we uitademen. De E-nose analyseert deze samenstelling en stelt na een correctie van de omgevingslucht vast of iemand een bepaalde ziekte heeft of niet", aldus Geert Groeneveld, internist-infectioloog bij de afdeling Interne Geneeskunde van het LUMC.

De mensen bij wie de aanwezigheid van het coronavirus door de e-Nose blaastest niet kon worden uitgesloten moesten nog wel een aanvullende test ondergaan. Maar dat was dus nog maar een kwart van het totaal aantal geteste personen. Het moge duidelijk zijn dat het inzetten van de e-Nose op de testlocaties niet alleen tijdswinst oplevert, maar feitelijk ook de testcapaciteit verhoogd.

Negatieve corona testuitslag in seconden

"De test geeft binnen enkele seconden uitsluitsel, in plaats van enkele dagen. Hiermee hoeft driekwart van de mensen dan niet in quarantaine. Daarnaast is de test veel minder vervelend dan de swab, omdat je alleen maar hoeft te blazen. De SpiroNose is hiermee een belangrijke aanvulling op de testen die momenteel beschikbaar zijn", zo vertelt Hans in 't Veen, longarts bij Franciscus Gasthuis & Vlietland.

De SpiroNose van BreathoMix is al langere tijd in ontwikkeling en wordt al gebruikt om longaandoeningen op te sporen (Afbeelding: BreathoMix)

Enkele maanden geleden, tijdens het hoogtepunt van de eerste coronagolf, startten het LUMC samen met het Franciscus Gasthuis & Vlietland het onderzoek naar de inzet van de e-Nose tijdens de coronacrisis. Zij wilden weten of het aan de hand van de adem van mensen mogelijk was een coronabesmetting te 'ruiken'. Daar zijn ze dus niet in geslaagd, maar het uiteindelijke resultaat is natuurlijk net zo waardevol.